Wyniki egzaminów gimnazjalnego i maturalnego
w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego


Wyniki Egzaminów Gimnazjalnych w latach 2002 - 2013


Dzień Papieski 2014

           Uczniowie naszego gimnazjum, wzięli udział w obchodach Dnia Papieskiego 2014. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tegorocznej edycji.


Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

           Obchody Święta Patrona Szkoły - ks. Stanisława Konarskiego - oraz Dzień Edukacji Narodowej, przypadające na dzień 14 października, rozpoczęły się uroczystą Mszą św., podczas której ks. dyrektor Piotr Karpiński przypomniał w trakcie kazania, że każdy człowiek jest częścią ciała mistycznego Jezusa, najlepszego pedagoga, a nauczyciele i uczniowie, przynależąc do Kościoła, stanowią jednocześnie wspólnotę szkolną. Ksiądz dyrektor zwrócił tym samym uwagę na ważną rolę nauczycieli, ich sumienną pracę, a także zaangażowanie w wychowanie oraz naukę młodzieży, by przekazać jej niezwykłe dary: bezinteresowność, umiejętność wyrażania wdzięczności czy pragnienie poznania, a szczególnie dotarcia do prawdy.

           Na zakończenie Mszy św. nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi, jak również wręczenie nagród nauczycielom: pani Mariannie Rzeszotarskiej, opiekunce szkolnego chóru, wyróżnionej przez Księdza Biskupa Andrzeja Dziubę za oddanie i wyjątkowo aktywne uczestniczenie w kształtowaniu właściwych postaw uczniów; a także paniom: Magdalenie Wesołowskiej, Marcie Leśniak oraz Katarzynie Jędrzejczyk, których wysiłek docenił ksiądz dyrektor.

           Następnie uroczystość była kontynuowana w szkolnej auli, gdzie podczas apelu, przygotowanego przez klasy III gimnazjalne, zostało przypomniane życie i dzieło ks. Stanisława Konarskiego, a wiedzę na temat patrona szkoły chętni mogli od razu sprawdzić w konkursie na zwycięzców czekały pyszne słodkości). Natomiast dyrekcji, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom uczniowie złożyli szczere podziękowania, wręczając im przy tej okazji kwiaty bądź drobne upominki. Spotkanie to urozmaiciły występy artystyczne młodzieży.Dni skupienia dla nauczycieli

           Tegoroczne dni skupienia - w dn. 10 -11 października - nauczyciele spędzili w Miasteczku Krwi Chrystusa koło Rawy Mazowieckiej. Był to czas rozwoju duchowego: modlitwy i osobistego spotkania z Bogiem, a głównym tematem stały się rozważania wokół biblijnych autorytetów oraz określenie warunków umożliwiających zasłużenie na miano Mistrza.

           Ostatecznie na podstawie omówionych postaw Bożych przewodników (np. Mojżesza, Jozuego) uznano, że ważnymi cechami, do których wszyscy chcielibyśmy dążyć, są m.in.: pokora, pobożność, świadomość swej wartości, ale i ograniczeń, sprawiedliwość, aktywność, łagodność, konsekwencja, stanowczość, właściwe wykorzystanie czasu, świadomość misji.

           W tych dniach okazji do religijnych przeżyć, zamyślenia, refleksji było wiele: konferencje prowadzone przez ks. dyrektora Piotra Karpińskiego, Msze św., nabożeństwo do Krwi Chrystusa, spowiedź u ks. Leszka Niewiadomskiego - pustelnika (polecamy: www.eremmaryi.blogspot.com), analiza Słowa Bożego, a także dyskusje w grupach.

           To był udany wyjazd - sielskie klimaty, słoneczna pogoda, kontemplacja dzieła stworzenia oraz objawienia sprzyjały zadumie, a także zbudowaniu życzliwej atmosfery, pozwalającej na radosne spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem.Wizyta nauczycieli i uczniów z katolickiej szkoły partnerskiej Missionsgymnasium w Bad Bentheim

           W dniach 17 - 24 września gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z katolickiej szkoły partnerskiej Missionsgymnasium w Bad Bentheim. Niemieccy goście mieszkali w polskich domach, dzięki czemu mogli poznać kulturę, zwyczaje i życie codzienne w naszym kraju. Odwiedziliśmy razem ciekawe miejsca w okolicy - Łowicz, Nieborów, Arkadię oraz zwiedziliśmy stolicę, gdzie wspólnie z nimi lepiej poznaliśmy historię Polski. Czas wolny spędzaliśmy razem, integrując się z naszymi nowymi przyjaciółmi. Oprócz tego wspólnie bawiliśmy się na Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wzięliśmy też udział w paradzie. Chcieliśmy pokazać, że nasze miasto oferuje ciekawe atrakcje. Gościom podobały się wystawy, koncerty, ale szczególną popularnością cieszyły się kolejki górskie. Nawiązanie nowych znajomości z uczniami z Niemiec było dla nas niezapomnianym przeżyciem. Mamy nadzieję, że Polska wywarła na nich dobre wrażenie. Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania, tym razem w ich kraju. A oto komentarze naszych przyjaciół:

WE LOVE THE POLSKA PEOPLE, BECAUSE THEY ARE THE BEST.

WE SPEND FUNNY TIME TOGETHER.

WE WILL MISS THEY VERY MUCH ?

THIS WAS THE BEST EXCHANGE EVER.

WE HOPE WE WILL SEE EACH OTHER AGAIN AND WE HOPE WE WILL HAVE A GREAT TIME ONCE MORE.Młodzież naszej szkoły od wielu lat realizuje zadania w ramach partnerskich projektów szkół Comenius. Celem tych projektów jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. We wrześniu Zespół Szkół im Księdza Stanisława Konarskiego odwiedzą uczniowie i nauczyciele z miasteczka Bad Bentheim z Niemiec. O współpracy w ramach projektów Comenius, wizycie niemieckich gości opowiadają na antenie radia RSC opiekunki projektu p. Beata Januszkiewicz i p. Iwona Stanowska.
Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.


XXXVII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

           XXXVII Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw już za nami. Podczas barwnej świątecznej Parady naszą szkołę, jak co roku, reprezentowali uczniowie I klas gimnazjum. Ubrani w galowy strój szkolny, otoczeni słonecznikowym płotkiem nieśli logo szkoły, herb miasta oraz transparenty informujące o najważniejszych imprezach kulturalnych regularnie odbywających się na terenie naszego miasta. Była to nasza interpretacja hasła "Mój oGród - Ja2Mieszkam".

           Podczas parady towarzyszyła im młodzież i nauczyciele z katolickiego gimnazjum - szkoły partnerskiej w Bad Bentheim Niemczech, która przybyła do nas w ramach wymiany szkolnej. Radosną atmosferę podkreśliła piękna pogoda, nie zabrakło też entuzjazmu i uśmiechów na twarzach.XIV Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich

           Myślą przewodnią XIV Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich, które odbyło się 17 września na Jasnej Górze, były słowa Jana Pawła II: "Człowiek staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie Prawdy", a tematyka spotkania powiązana została z problematyką tegorocznego Tygodnia Wychowania.

           Uczestnicy - w tym klasy II KLO - mieli możliwość wysłuchania wykładu ks. Marka Studenskiego, rozważającego zagadnienie godności człowieka w związku z poszukiwaniem prawdy o sobie, podkreślającego, iż chrześcijan powinien "bardziej być niż więcej mieć" - w odniesieniu do biblijnej historii o bogatym młodzieńcu. Kolejnym prelegentem natomiast - podejmującym, m.in. w kontekście problematyki bioetycznej, temat odkrywania piękna daru życia - był doktor Piotr Klimas, specjalista ginekolog-położnik.

           Następnie po adoracji Najświętszego Sakramentu młodzież uczestniczyła w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich, a homilię wygłosił ks. Marek Studenski, mówiąc o Jezusie przepełnionym miłością, czekającym na każdego człowieka oraz wskazując ogromną rolę Chrystusa w nawróceniu człowieka i jego zmianie na lepsze.

           Tego dnia odbył się także koncert dziękczynny przygotowany przez Stowarzyszenie św. Rodziny w Olsztynie w podziękowaniu za kanonizację św. Jana Pawła II, a na zakończenie droga krzyżowa na wałach jasnogórskich, poprowadzona przez ks. Zenona Latawca w intencji pokoju na świecie.


Tydzień Wychowania

           Kolejny już raz - w dn. 14-20.09 - włączyliśmy się w inicjatywę zwaną Tygodniem Wychowania, którego celem jest, wg słów Benedykta XVI, zapewnienie młodzieży "solidnej formacji intelektualnej, kulturowej, duchowej i chrześcijańskiej (.)", by młodzi mogli "nabyć wartości nadające sens ludzkiej egzystencji".

           Tegorocznym codziennym rozważaniom Słowa Bożego oraz wspólnej modlitwie towarzyszy hasło: "Prawda fundamentem wychowania", skłaniające do refleksji na temat sposobów poszukiwania prawdy, do czego odniósł się ks. dyrektor Piotr Karpiński w homilii wygłoszonej 16 września podczas Mszy św., w której uczestniczyli również uczniowie, nauczyciele, a także dyrektorzy skierniewickich szkół.

           Ksiądz dyrektor omówił różne, wybierane przez ludzi, drogi do prawdy, wskazując - na przykładzie Edyty Stein - właściwą postawę, opartą na otwarciu się na Boga - zgodną zatem ze stanowiskiem św. Jana Pawła II, twierdzącego, że wiara i rozum to drogi do prawdy, ale przede wszystkim podkreślającego, iż dzięki miłości do Boga oraz poznaniu Go możemy dotrzeć do prawdy o sobie.

            A zatem: "Nie lękajcie się. Otwórzcie (.) drzwi Chrystusowi", a poznacie Prawdę.


O wierze, drodze ewangelicznej, rozwoju duchowym oraz o planach do pracy w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego mówi w wywiadzie udzielonym "Gościowi Łowickiemu" Ksiądz Dyrektor Piotr Karpiński. Zapraszamy do lektury artykułu


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

           27 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Dzień ten był jednak wyjątkowy z kilku powodów: uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zakończenie roku oraz pożegnanie ks. Adama Kostrzewy - dotychczasowego dyrektora szkoły, który został oficjalnie odwołany ze stanowiska, a zastąpił go ks. Piotr Karpiński.

           Z tych względów odwiedziło nas wiele znamienitych osobistości, m.in. Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba, biskup łowicki, prezydent Skierniewic, pan Leszek Trębski - wraz z przedstawicielami władz miasta oraz Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół średnich Skierniewic, księża reprezentujący skierniewickie parafie, a także nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba, a myślą przewodnią kazania była miłość płynąca z Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na koniec nastąpiło pożegnanie ks. Adama Kostrzewy i podziękowanie dotychczasowemu dyrektorowi za okres 16-letniej pracy w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego.

           Dalsza część uroczystości, uświetniona występem szkolnego chóru, przebiegała w auli, gdzie nastąpiło podsumowanie kończącego się roku szkolnego, a także wręczenie najlepszym uczniom nagród, a rodzicom listów gratulacyjnych. Spośród gimnazjalistów wyróżnieni zostali m.in.:
 • Anna Pawlak (III d) - najwyższa średnia: 5,39; laureatka III miejsca Olimpiady Wiedzy Religijnej; Kacper Słodki (II d) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Filozofii Klasycznej, laureat I miejsca Olimpiady Wiedzy Religijnej, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, świadectwo z wyróżnieniem; Gabriela Kaszuba (III d) - laureatka II miejsca Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Chemii, świadectwo z wyróżnieniem; Patrycja Zbudniewek (III e)- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, świadectwo z wyróżnieniem; Marta Wołosińska (II d) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, świadectwo z wyróżnieniem; Barbara Błaszczak (II d) - finalistka Olimpiady Wiedzy Religijnej, laureatka etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II", laureatka I miejsca w województwie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Sprachdoktor", świadectwo z wyróżnieniem; Adrianna Kozińska (III d) - laureatka II miejsca Olimpiady Wiedzy Religijnej, świadectwo z wyróżnieniem; Rafał Kopczyński (III d) - laureat etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II"; Tomasz Kamiński - finalista etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II"; Kamil Januszkiewicz (III d) - laureat II miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Sprachdoktor", świadectwo z wyróżnieniem; Jan Nowakowski (II d) - laureat III miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Sprachdoktor";
 • świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także : Natalia Mazurkiewicz (II d), Jacek Pągowski (I e), Magdalena Rutkowska (I e), Aleksandra Bielenin (II e), Maciej Chęcielewski (I e), Dominika Klucznik (II d), Karolina Malarczyk (II d), Szymon Bielenin (II e), Bartosz Błaszczyk (II d), Adrianna Botul (II e), Emilia Młynarczyk (I d), Katarzyna Zakrzewska (III d), Miłosz Bartosiewicz (III e), Maria Krawczyńska (III e), Aleksandra Jagura (I d), Julia Pokora (II d), Anna Jakubowska (III d), Igor Ostaszewski (III e), Kamila Potaczek (III e), Arleta Zarębska (III d), Magdalena Dębska (I d), Julia Głuszek (I f), Michał Kalisiak (I e), Anna Stańczyk (II e), Anna Napiórkowska (III e), Michalina Obłękowska (III d);
 • za dobre wyniki w nauce gratulacje usłyszeli: Aleksandra Domasat (I f), Filip Kościelny (I f), Olga Stadnicka (II d), Jakub Kopeć (I e), Olga Grzegorzewska (III e), Weronika Okraska (III d), Julia Owczarek (I e), Karolina Małek (III d), Krzysztof Dwużnik (II d), Magdalena Nitkowska (II d), Jakub Orłowski (II d), Krystian Piotrowski (II d), Maja Podkońska (II d), Michał Sawicki (I e), Natalia Wiercioch (II d), Dominika Zabielska (I d), Krzysztof Zbudniewek (I e), Nikola Czarnecka (III e), Julia Bugalska (I e), Dominika Mroczkowska (I d), Aleksandra Kuza (I f), Lidia Przybysz (II e), Juliusz Sandelewski (II e), Weronika Sobczyńska (I f), Dagmara Ciarkowska (III d), Maciej Hyży (III e), Weronika Pawlak (III d);
 • uczniowie otrzymali również wyróżnienia za osiągnięcia w innych konkursach przedmiotowych czy Szkolnej Lidze Pływackiej, podziękowania za pracę w chórze, czego wszystkim serdecznie gratulujemy.

             Następnie młodzież spotkała się z wychowawcami, z rąk których odebrała świadectwa, pożegnała się z nauczycielami i w radosnych nastrojach rozpoczęła zasłużone wakacje.Dzień Sportu

           25 czerwca 2014 roku nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. ks. St. Konarskiego zgromadzili się nad skierniewickim zalewem, by wziąć udział w odbywajacym się tutaj corocznie szkolnym Dniu Sportu.

           Młodzież na początku została przygotowana do zadań sprawnościowych oraz kondycyjnych przez panią instruktor zumby, co pozwoliło się rozgrzać "sportowcom", a także przysporzyło wszystkim wiele radości i wprawiło w dobry nastrój.

            Następnie czekał uczniów bieg bądź marsz wokół zalewu, a potem rywalizacja w kolejnych konkurencjach zespołowych, takich jak: siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy zadanie gimnastyczne polegające na stworzeniu piramidy z dziesięciu osób. Tym razem młodzież miała też okazję spróbować swych sił podczas wyścigu w łódkach.

           Tegoroczne zmagania okazały się wyczerpujące, ale dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Za sportową postawę uczniowie byli nagradzani lizakami, natomiast na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na pyszne lody.Apel z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

           30 kwietnia dyrekcja, młodzież oraz nauczyciele naszej szkoły zgromadzili się w auli, aby uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

           Przedstawienie zostało w tym roku przygotowane przez licealistów z klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców: Joanny Liwarskiej i Magdaleny Wesołowskiej. Dzięki oryginalnym kostiumom, w których wystąpili uczniowie, scenografii oraz wygłaszanym kwestiom - zaczerpniętym częściowo z tekstów epoki oświecenia - wszyscy przenieśli się w 1791 rok, by poznać panujące wówczas nastroje, atmosferę sejmowych obrad i okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji.

           W zrozumieniu tych ostatnich niemałą rolę odegrali narratorzy, przypominając to, co działo się przed przyjęciem ustawy zasadniczej z dnia 3 maja, a także nakreślając wydarzenia, które dokonały się po jej uchwaleniu. Wyjątkowy nastrój tamtych chwil podkreśliły patriotyczne pieśni w wykonaniu Zosi Nowak i Marysi Słojewskiej, uczennic klas pierwszych.

            Na koniec głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, aby podziękować i pogratulować tak wspaniałego programu. Ksiądz dyrektor przywołał także postawę św. Jana Pawła II, by na jego przykładzie uzmysłowić zgromadzonym wartość miłości do ziemi ojczystej, miejsca określającego naszą tożsamość.Rekolekcje Wielkopostne 2014

            W dniach 14-16 kwietnia społeczność naszej szkoły przeżywała rekolekcje wielkopostne. Ich hasłem był werset z Psalmu 119: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce". Tegoroczne nauki poprowadził ks. dr Marek Studenski, kapłan diecezji bielsko-żywieckiej.

           Skupiając się na postaci Jezusa Chrystusa, którego życie zostało również odzwierciedlone w obejrzanym pierwszego dnia filmie pt. "Syn Boży", staraliśmy się znaleźć właściwą drogę chrześcijańskiej egzystencji oraz dostrzec ogromną siłę miłosierdzia Bożego i istnienia we wspólnocie Kościoła. Pomogły nam w tym liczne fragmenty Pisma Świętego, omawiane przez księdza rekolekcjonistę, jak przypowieść o synu marnotrawnym czy historia wskrzeszenia córki Jaira, a także przykłady literackie, jak postać Jeana Valjeana, bohatera powieści Wiktora Hugo pt. "Nędznicy".

           Ponadto mogliśmy wysłuchać świadectwa młodego człowieka, który podczas wędrówki po krętych życiowych ścieżkach odkrył na nowo wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Nauczyliśmy się również, w jaki sposób czytać Biblię, starając się przełożyć na nasze życie płynącą z niej mądrość, a także zrozumieliśmy, na czym polega problem niewiary w dzisiejszym społeczeństwie.

           Jak co roku, drugiego dnia odbyła się też debata - tym razem na temat powstania warszawskiego 1944 roku, w której uczestniczyli uczniowie II klas liceum. Z kolei trzeci dzień rekolekcji przygotował nas do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez sakrament pokuty i pojednania oraz uroczystą celebrację Mszy świętej.

Wizyta gości z niemieckiego gimnazjum z Bad Bentheim

           W dniach 31.03. - 03.04.2014 naszą szkołę odwiedzili nauczyciele z katolickiej szkoły Missionsgymnasium z miejscowości Bad Bentheim leżącej w landzie Niedersachsen w Niemczech.

           Celem wizyty było omówienie szczegółów dotyczących współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi szkołami. Opracowano wstępny projekt umowy partnerskiej, która zostanie przedłożona dyrektorom obu szkół. Umowa ta powinna wejść w życie z początkiem następnego roku szkolnego.

           Założeniem takiej umowy jest trwała wieloletnia współpraca pomiędzy Zespołem Szkół im. Ks. St. Konarskiego oraz Missionsgymnasium w Bad Bentheim. Ma ona polegać na corocznych wizytach uczniów w szkole partnerskiej, których celem jest przede wszystkim wspieranie nauki języków obcych, ale także poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i życia codziennego obu krajów. Mamy nadzieję, że współpraca będzie układać się pomyślnie!
Wizyta uczniów naszego gimnazjum w szkole partnerskiej w Cloppenburgu

           W dniach 23-28 marca 2014 r. uczniowie naszego gimnazjum odbyli wizytę partnerską w Gimnazjum w Cloppenburgu w Niemczech. Wizyta była możliwa dzięki partnerskiej współpracy szkół w ramach europejskiego programu Comenius, w którym wspólnie realizujemy projekt RETROPOLIS.

           W trakcie wizyty mieliśmy możliwość ponownego spotkania się z nauczycielami i młodzieżą ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Chorwacji, Węgier i Czech. Młodzież została zakwaterowana w domach uczniów z gimnazjum w Cloppenburgu, razem z nimi brała udział w zajęciach zorganizowanych w szkole oraz spędzała czas wolny. Było to ostatnie spotkanie wszystkich partnerów projektu na którym podsumowano wszystkie dotychczasowe działania i wypracowane produkty. Główną atrakcją spotkania była sztuka teatralna wystawiona przez uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Każda szkoła zaprezentowała wybrane wydarzenia z lat 1985-1995 w formie scenek teatralnych w języku niemieckim i angielskim. Zaprezentowana sztuka teatralna była końcowym produktem projektu.

           Program odwiedzin obejmował także jednodniową wycieczkę do Bremy i Bremenhaven, w trakcie której uczestnicy spotkania zwiedzali najciekawsze miejsca związane z kulturą i tradycją Niemiec.

           Uczestnicy spotkania mieli również możliwość spotkania się z Burmistrzem Cloppenburga, od którego otrzymali pamiątkowe gadżety. Kolejne spotkanie ze wszystkimi partnerami projektu dało nam możliwość zawarcia wielu ciekawych znajomości, jak również sprawdzenia naszych językowych umiejętności i wiedzy o życiu i kulturze naszych przyjaciół.

           Na koniec warto zaznaczyć, iż realizacja projektu Retropolis pozwoliła nam poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice najnowszej historii, które dokonały się na przełomie lat 1985 - 1995 w krajach zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy projektu mieli możliwość wyrażenia własnego punktu widzenia na temat zmian, które dokonały się na przełomie tego okresu wykorzystując różne formy wyrazu artystycznego: prezentacja multimedialna, film oraz sztuka teatralna w języku niemieckim i angielskim.

           Wszystkich zainteresowanych efektami pracy uczniów zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie prezentujemy produkty projektu Retropolis (już w maju zamieszczony zostanie film prezentujący wystawioną przez uczniów sztukę teatralną na spotkaniu w Niemczech).

Dzień Dobrych Obyczajów

Podsumowanie XI Konkursu Przyrodniczego dla szkół podstawowych

           20 marca 2014 r. odbyło się w auli Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach uroczyste podsumowanie XI Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie, który odbył się 1 marca, wzięło udział 110 uczniów z klas V i VI sześciu skierniewickich szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali indywidualnie interdyscyplinarny test wiedzy oraz drużynowo karty pracy na podstawie doświadczeń i pokazów multimedialnych z biologii, chemii, geografii oraz fizyki, przygotowanych przez nauczycieli uczących w naszej szkole: panią Joannę Lenkiewicz, panią Małgorzatę Ładę, panią Dorotę Klucznik oraz pana Andrzeja Grzelaka.

           Nagrodami rzeczowymi za najwyższe wyniki wyróżniono następujących uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9:

- Patrycję Niewrzał - tytuł zwycięzcy za najlepszy łączny wynik w kategorii klas VI i najlepszy wynik testu,

- Kacpra Tomczyka - tytuł zwycięzcy za najlepszy wynik w kategorii klas V,

- Piotra Kucharskiego - nagroda z najlepszy wynik testu w kategorii klas VI.

Ponadto ze Szkoły Podstawowej nr 4 nagrodę za najlepszy wynik testu w kategorii klas V uzyskał Antoni Zając.

Tytuł laureata oraz nagrody książkowe zdobyli uczniowie:

- ze Szkoły Podstawowej nr 4: Antoni Zając,

- ze Szkoły Podstawowej nr 7: Maciej Kalisiak,

- ze Szkoły Podstawowej nr 9: Piotr Kucharski, Ernest Seroczyński, Zuzanna Małek oraz Michał Antosik.

           Dodatkowo komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia w dziedzinach praktycznych dla drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 9 w składzie: Kacper Tomczyk, Wiktoria Czapnik, Weronika Korzeniewska w kategorii geografia, biologia, fizyka oraz dla Zuzanny Małek, Piotra Kucharskiego, Rafała Botul w kategorii geografia, chemia.

           Na koniec uroczystości pani Dorota Klucznik przedstawiła prezentację dotyczącą atrakcji turystycznych oraz form rzeźby terenu w Polsce z części praktycznej konkursu dla obecnych uczniów i nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy.

Dzień Otwarty Szkoły

Targi Edukacyjne 2014

Warsztaty języka angielskiego w Londynie.

           W dniach 16-20 lutego 2014r - uczniowie naszego Gimnazjum pod opieką p. Anny Grzejszczak i p. Ewy Adamczyk Rayner uczestniczyli w warsztatach języka angielskiego w Londynie. Udało im się odwiedzić wiele ciekawych miejsc związanych z historią i kulturą Wielkiej Brytanii. Zwiedzili Twierdzę Tower, Galerię Narodową, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, Tate Modern, Windsor. Odbyli Spacer po Westminsterze, podziwiali Parlament Brytyjski z Big Ben(em), Pałac Buckingham. Wielką radość sprawiła im przejażdżka London Eye i odwiedziny w Królewskim Obserwatorium w Greenwich.

           Najważniejszym jednak pozostaje fakt, że komunikowali się w języku angielskim, a wieczorami mieli możliwość poznania jak funkcjonują rodziny różnych nacji , mieszkające w Londynie, ponieważ wszyscy byli zakwaterowani u rodzin goszczących. Wszystkie te przeżycia pozostawiły niezatarty ślad w pamięci uczestników wyjazdu i chęć odbycia następnych podróży.
Apel podsumowujący I semestr

           14 lutego odbył się apel podsumowujący I semestr, podczas którego wyodrębnione zostały następujące dokonania wyróżniających się w różnych dziedzinach gimnazjalistów:
 • najwyższą średnią spośród wszystkich klas uzyskała II d - 4,35;
 • najwyższą średnią osiągnęła Barbara Błaszczak (II d) - 5,32;
 • 128 uczniów uczestniczyło w szkolnych etapach konkursów przedmiotowych, do kolejnych etapów zakwalifikowali się:
 • Marta Wołosińska (III d) i Kacper Słodki (II d) - etap wojewódzki z historii;
 • Kamila Potaczek (III e) - etap rejonowy z języka angielskiego;
 • Barbara Błaszczak ( II d) - etap rejonowy z języka niemieckiego;
 • Miłosz Bartosiewicz (III e) - etap rejonowy z WOS;
 • Adam Brzozowski (III e) i Krzysztof Zbudniewek (I e) - etap rejonowy z informatyki;
 • Gabriela Kaszuba (III d), Patrycja Zbudniewek (III e) i Anna Napiórkowska (III e) - etap rejonowy z chemii;
 • Miłosz Bartosiewicz (III e), Kacper Słodki (II d) - etap rejonowy w Wojewódzkim Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym "Przez lądy, morza i oceany" - Ameryka Północna;
Uczniowie uczestniczyli także w wielu innych konkursach i zawodach:
 • Kaja Zdrojewska (II d) - etap rejonowy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej;
 • Patrycja Zbudniewek (III e) i Anna Napiórkowska (III e) - 9 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI z chemii, a Gabriela Kaszuba (III d) - 10 miejsce;
 • Kacper Słodki (II d) - 3 miejsce, a Jacek Pągowski (I e) - 10 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI - Biblia i przypowieści biblijne;
 • Julia Bugalska (I e) - 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, Jacek Pągowski (I e) - 8 miejsce, a Marta Wołosińska (III d) - 9 miejsce;
 • Anna Pawlak (III d) - 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w kat. 13-15 lat;
 • Szymon Bielenin (II e), Kamila Mozga (I f) - wyróżnienie w Okręgowym Konkursie Fotograficznym "Fotonatura";
 • Karolina Malarczyk (II d ) - I miejsce, Szymon Bielenin (II e) - II miejsce, Julia Strojek (II e) - wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym "Anioł - mój skrzydlaty przyjaciel";
 • Kacper Słodki (II d) - I miejsce, Barbara Błaszczak (II d) - II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Religijnej "Jan Paweł II - nasz patron";
 • Tomasz Kamiński (II e) - wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Jan Paweł - papież - poeta" ;
 • Magdalena Dębska (I d) - II miejsce, Emilia Młynarczyk (I d) - III miejsce w konkursie na opowiadanie lub nowelę kryminalną zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
 • gimnazjaliści zdobyli II miejsce w zawodach Szkolnej Ligi Pływackiej i I miejsce w szkolnych zawodach pływackich;
 • Magdalena Rutkowska - II miejsce, a Krystian Piotrowski (II d)- III miejsce w Biegu Niepodległości;
 • Izabela Karwat (II e) - II miejsce w V zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym (w konkurencji rzutu liną).
Wszystkim gratulujemy wspaniałych sukcesów.Konkurs Humanistyczny

           13 lutego odbyła się kolejna edycja Konkursu Humanistycznego dla szkół podstawowych, do którego przystąpiło 54 uczniów z siedmiu skierniewickich szkół. Miał on charakter interdyscyplinarny, ponieważ odnosił się do treści z różnych dziedzin: języka polskiego, historii, języka angielskiego, sztuki - i składał się z dwóch części: indywidualnej oraz zespołowej.

           Uczestnicy z zaangażowaniem rozwiązywali przygotowane dla nich różnorodne zadania, a w oczekiwaniu na wyniki mogli posilić się słodkim poczęstunkiem oraz zrelaksować podczas gry w kręgle i bilard. Po sprawdzeniu prac wyłoniono następujących laureatów konkursu: w rywalizacji indywidualnej zwyciężył uczeń Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego - Jakub Czajka, II miejsce zajęła Nina Gruchała ze Szkoły Podstawowej nr 4, a III miejsce - Szymon Majewski z tej samej szkoły. Natomiast w etapie zespołowym dwa pierwsze miejsca zajęły grupy z Zespołu Szkół Integracyjnych: I - Patrycja Niewrzał, Katarzyna Stachów i Martyna Stanowska, a II - Alicja Więcek, Ernest Seroczyński oraz Maja Lesiecka, zaś III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego : Weronika Popińska, Mikołaj Michalak, Michalina Chełpińska.

           Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że konkurs rozbudził zainteresowania dziedzinami humanistycznymi oraz skłonił uczniów do ich poznawania.


Wigilia szkolna

           19 grudnia nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami, a także absolwenci naszej szkoły spotkali się, aby razem z gościem specjalnym - Księdzem Biskupem Andrzejem Dziubą - obejrzeć historię narodzin Jezusa.

           Jasełka, w tym roku przygotowane przez dyrekcję oraz grono pedagogiczne, przypomniały wszystkim ten wyjątkowy w historii chrześcijan moment, ukazując go w zupełnie nowej, uwspółcześnionej konwencji. Dialogi aktorów przeplatały się z pieśniami śpiewanymi początkowo przez szkolny chór, a później przez zespół złożony z nauczycieli, którym dyrygowała niezastąpiona pani Marianna Rzeszotarska. Uroczysty wieczór zakończyło łamanie się opłatkiem poświęconym przez Księdza Biskupa.

           Zaprezentowane przedstawienie na zawsze zachowa się w pamięci uczniów, gdyż dzięki niemu mogli zobaczyć swoich pedagogów w zupełnie nowej roli i przeżyć naprawdę wyjątkowe chwile. Wzruszeniu nauczycieli towarzyszyły podziw oraz wdzięczność młodzieży. Za cudowny pomysł, ogromny trud i niezapomniane przeżycia:
w imieniu wszystkich uczniów serdecznie dziękujemy!

Wizyta uczniów naszego gimnazjum w szkole partnerskiej w SZÉKESFEHÉRVÁR na Węgrzech

           W dniach 08-13 grudnia 2013 r. uczniowie naszego gimnazjum odbyli wizytę partnerską w Gimnazjum w Szekesfehervar na Węgrzech. Wizyta była możliwa dzięki partnerskiej współpracy szkół w ramach europejskiego programu Comenius, w którym wspólnie realizujemy projekt RETROPOLIS.

           W trakcie wizyty mieliśmy możliwość spotkania się z nauczycielami i młodzieżą ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Niemiec, Chorwacji i Czech. Młodzież została zakwaterowana w domach uczniów ze szkoły w Szekesfehervar, razem z nimi brała udział w zajęciach zorganizowanych w szkole oraz spędzała czas wolny.

           Program odwiedzin obejmował między innymi jednodniową wycieczkę do Budapesztu w trakcie, której uczestnicy spotkania zwiedzali najciekawsze miejsca związane z kulturą i tradycją Węgier.

           W ramach programu przygotowanego przez szkołę z Węgier młodzież ze wszystkich szkół śpiewała kolędy w języku ojczystym na specjalnie przygotowanej scenie w centrum miasta.

           Ponadto w trakcie wizyty odbyła się próba generalna przygotowanych przez wszystkie szkoły scenek teatralnych w języku niemieckim i angielskim, które obrazowały różne wydarzenia z lat 1985 - 1995 z krajów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniem projektu sztuka teatralna w wykonaniu uczniów ze wszystkich szkół ma stanowić produkt końcowy projektu.

           Wizyta u naszych partnerów z Węgier dała nam możliwość zawarcia wielu ciekawych znajomości, jak również sprawdzenia naszych językowych umiejętności i wiedzy o życiu i kulturze naszych przyjaciół.

           Przede wszystkim jednak, zgodnie z założeniem projektu, pozwoliła na poznanie i zrozumienie podobieństw i różnic najnowszej historii, które dokonały się na przełomie lat 1985 - 1995 w krajach zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wyrażenia własnego punktu widzenia na temat zmian, które dokonały się na przełomie tego okresu wykorzystując różne formy wyrazu artystycznego: prezentacja multimedialna, film, sztuka teatralna na ostatnim spotkaniu w Niemczech w marcu 2014 roku.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Wiedeń 21-23.11.2013

           Jak co roku wyjechaliśmy za granicę (45 uczestników Gimnazjum i Liceum oraz 3 nauczycieli ) na Jarmark Bożonarodzeniowy, w tym roku naszym celem był Wiedeń - miasto muzyki, kultury i sztuki.

           Pierwszego dnia po 9-godzinnej podróży autokarem poszliśmy na wieczorny spacer po pięknie udekorowanych uliczkach. Zobaczyliśmy jarmark z różnymi straganami. Stragany były pełne niespotykanych, ręcznie robionych świecidełek na choinkę, pachnących mydełek i zabawek. Były też karmelowe wafle, precle, naleśniki z marcepanem, czekoladą, lizaki, mikołaje z czekolady i pierniki.

           Drugiego dnia zwiedzaliśmy Wiedeń z przewodnikiem. Byliśmy na Wzgórzu Kahlenberg, gdzie znajduje się kościół św. Józefa z kaplicą Jana III Sobieskiego. Po krótkiej modlitwie i wysłuchaniu historii bitwy o Wiedeń ruszyliśmy dalej do dzielnicy mieszkaniowej zaprojektowanej przez słynnego architekta Hundertwassera. Magicznie kolorowe kamienice, drzewa rosnące na dachu zrobiły na nas duże wrażenie. Następnie zwiedzaliśmy Belweder, Muzeum Sztuki i podziwiliśmy obrazy Gustava Klimta. Po krótkiej przerwie przejechaliśmy się słynną ulicą Ring, zobaczyliśmy Park Miejski z pomnikiem Straussa, Ratusz, Parlament, Teatr Zamkowy i zwiedziliśmy Operę Wiedeńską.

           W Wiedniu tworzyli m.in. tacy kompozytorzy jak Mozart, Strauss, Beethoven i Haydn. W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia i Nowego Roku często można usłyszeć wiedeńskie walce, koncerty i chóry śpiewające kolędy. W wielu kościołach, rano i wieczorem rozbrzmiewa się muzyka organowa.

           Zwiedziliśmy też piękny pałac Hofburg - zimową rezydencję Habsburgów. Wieczorem udaliśmy się na najsłynniejszy i mający najdłuższą tradycję Jarmark Dzieciątka Jezus. Jarmark ten jest organizowany na placu przed Ratuszem. Wszędzie unosił się zapach karmelu, migdałów i wanilii. Wiedeńczycy pili wino grzane z goździkami, Mozart - punch z marcepanem i bitą śmietaną w specjalnych , pięknie zdobionych kubkach ''Haferl'', które później zabierali do domu jako pamiątkę. Dużo osób kupowało ''Brezel'' - precle z jabłkami i cynamonem lub czekoladą, czy jadalne kasztany ''Maroni''.

           Ostatniego dnia 23.11.2013 r. zwiedzaliśmy pałac Schonbrunn - letnią rezydencję cesarzy. Obejrzeliśmy pałacowe komnaty, które należały do pięknej cesarzowe Sissi i cesarza Franciszka Józefa.

           Z żalem opuszczaliśmy Wiedeń. W autokarze obejrzeliśmy piękny film "Cesarzowa Sissi", przypominając sobie magiczny Wiedeń i jego niezwykłą atmosferę.

Do Skierniewic zajechaliśmy wieczorem na godzinę 21:30.

Apel z okazji Święta Niepodległości

           12 listopada odbył się apel z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przygotowany przez gimnazjalistów klas drugich pod kierunkiem wychowawców.

            Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu, co podkreśliło wagę i narodowy charakter obchodzonego święta,a także podejmowanych podczas akademii tematów. Następnie zostały przypomniane okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Towarzyszące temu nastroje doskonale oddały recytowane przez uczniów wiersze oraz patriotyczne pieśni śpiewane przy akompaniamencie keyboardu. Na zakończenie głos zabrał ksiądz dyrektor Adam Kostrzewa, który jeszcze raz podkreślił wartość okupionej śmiercią tysięcy Polaków wolności.

           Ksiądz nawiązał również do różnych wymiarów współczesnego patriotyzmu, wyrażającego się np. w świętowaniu ważnych narodowych rocznic oraz wydarzeń, jak to uczynili poprzedniego dnia uczniowie klas I, gimnazjaliści - reprezentując szkołę podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości - oraz licealiści, biorąc udział w Łowiczu w uroczystościach ku czci św. Wiktorii.

Wyróżnienie dla Projektu RETROPOLIS

           Nasze Gimnazjum otrzymało wyróżnienie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu EDUinspiracje. Jest to inicjatywa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która ma na celu zapewnienie maksymalnego wykorzystania rezultatów i efektywnej promocji działań przez FRSE w latach 2007-2013. Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ambasada Norwegii.Dzień Edukacji Narodowej i Święto Patrona Szkoły

           11 października obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

           O godzinie 9.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła się uroczysta Msza święta koncelebrowana przez księdza dyrektora Adama Kostrzewę oraz księży: wicedyrektora Piotra Karpińskiego i Jarosława Łękarskiego. Uczestniczyli w niej również zaproszeni goście, m.in. mgr Władysław Równicki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, oraz dr Józef Włodarczyk , prezes Stowarzyszenia im. ks. Stanisława Konarskiego w Żarczycach Dużych.

            W wygłoszonej homilii ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na ważną rolę patronów w życiu człowieka, gdyż wyznawane przez nich wartości i ideały wskazują nam właściwą drogę, co pozwala uchronić się przed złem. Tradycyjnie w tym dniu uczniowie zerówki, a także klas pierwszych szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum złożyli ślubowanie, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi.

           Drugą część uroczystości kontynuowano w szkolnej auli, gdzie odbył się apel przygotowany przez uczniów trzecich klas gimnazjum pod kierunkiem ich wychowawców, pani Beaty Januszkiewicz i pana Piotra Wójcika. Multimedialna prezentacja przybliżyła wszystkim postać patrona naszej szkoły, natomiast trud pracujących w niej nauczycieli doskonale oddały przygotowane przez gimnazjalistów scenki rodzajowe.

           Wręczenie drobnych upominków gronu pedagogicznemu, jak również krótkie wystąpienia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną, po której nastąpiły zabawne otrzęsiny pierwszoklasistów z gimnazjum oraz liceum.

Premiera filmu " Wałęsa. Człowiek z nadziei"

           4 października uczestniczyliśmy w premierowym pokazie filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei" w reż. Andrzeja Wajdy. Projekcja obrazu została poprzedzona wypowiedzią zaproszonego gościa, świadka czasów i wydarzeń ukazanych w filmie - Księdza Biskupa Alojzego Orszulika, który nakreślił kontekst historyczny pozwalający lepiej zrozumieć sytuacje przedstawione na ekranie.

           Obraz A. Wajdy jest próbą sportretowania ważnego człowieka dla polskich przemian XX w., ukazuje rodzenie się przywódcy, jego drogę od strajków w latach 70., poprzez rok 1980 - wystąpienia przeciw władzy robotników w stoczni, legalizację "Solidarności", internowanie w okresie stanu wojennego, otrzymanie pokojowej Nagrody Nobla czy udział w obradach "okrągłego stołu" .

           Lech Wałęsa to postać wciąż kontrowersyjna, dlatego film również od dawna wywoływał różne dyskusje i oceny, warto więc może go obejrzeć , by ukształtować własną opinię, ale także zobaczyć znakomitą grę Roberta Więckiewicza, wcielającego się w rolę głównego bohatera.
Pielgrzymka klas I do Częstochowy i wycieczka integracyjna

           18 września 2013r. uczniowie klas I wyruszyli na pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie wzięli udział w uroczystej Mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, którą koncelebrował w intencji młodzieży naszej szkoły ks. dyr. Adam Kostrzewa. Następnie z przewodnikiem pierwszoklasiści zwiedzili Jasną Górę, po czym udali się w kierunku Bochni do ośrodka "Borek".

           Na miejscu zostali zakwaterowani w drewnianych domkach, natomiast wieczorem bawili się na dyskotece. Następnego dnia czekało na nich wiele atrakcji: jazda na quadach po terenowym torze przeszkód, turniej sportów nietypowych, wyścigi na torze gokartowym, a potem gra w piłkę. Ostatniego dnia wycieczki młodzież zwiedziła Wieliczkę, gdzie szybem górniczym Regis zjechała do kopalni i doświadczyła trudnej pracy górników. Na koniec pierwszoklasiści zostali pasowani na górników oraz otrzymali certyfikaty.

           W drodze powrotnej humory wszystkim dopisywały i rozśpiewani uczniowie dojechali do Skierniewic, gdzie czekali stęsknieni rodzice.

"Sierpniowe niebo. 63 dni chwały"

           17 września młodzież naszej Szkoły uczestniczyła w kinie "Polonez" w  projekcji obrazu, nakręconego pod opieką merytoryczną Muzeum Powstania Warszawskiego - "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały" w reż. Irka Dobrowolskiego.

           Co ciekawe - w  filmie, obok aktorów zawodowych, zagrali także raperzy z grupy Hemp Gru, natomiast w rolach starych powstańców wystąpili prawdziwi uczestnicy walk w 1944r. Walorem "Sierpniowego nieba" jest wykorzystanie nieznanych dotychczas materiałów filmowych, powstałych w trakcie wydarzeń rozgrywających się na ulicach Warszawy, które podkreślają realizm opowieści.

           Być może warto byłoby zadbać o nieco większą dramaturgię czy prawdę emocji w kadrach nakręconych przez filmowców, ale ich główny cel to złożenie hołdu młodym ludziom walczącym w powstaniu warszawskim, co chyba się udało...
Tydzień Wychowania

           Podobnie jak w ubiegłym roku, teraz również nasza szkoła włączyła się w obchody Tygodnia Wychowania, zainicjowanego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Radę Szkół Katolickich, aby uświadomić i rozpropagować rolę wychowania w rozwoju człowieka.

           W związku z tym od 16 września młodzież uczestniczyła przez cztery dni w  modlitwach oraz katechezach dotyczących wspomnianego tematu, natomiast we wtorek, 17 września, wzięła udział we Mszy św., podczas której do wspólnej modlitwy włączyli się również uczniowie i nauczyciele innych szkół, dostrzegający wagę podjętej inicjatywy.

           Należy mieć nadzieję, że spotkania te skłoniły uczestników do wielu refleksji związanych ze znaczeniem wychowania w życiu człowieka.
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

           2 września 2013 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, który został zainaugurowany Mszą świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę.
           W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do psalmu mówiącego o pięknie świata stworzonego przez Boga. Powiedział, że dzięki harmonii, mądrości i dobru świata możemy dostrzec harmonię, mądrość i dobro Pana. Ksiądz Biskup przypomniał, że Bóg dał światu swego Syna i zesłał Go do Nazaretu. Dla nas, uczniów i nauczycieli, Nazaretem jest szkoła, do której przychodzimy, by poznać mądrość, dobroć i miłość Stwórcy.

Zakończenie roku szkolnego 2012/ 2013


          28 czerwca 2013 roku o godz. 9.30 spotkaliśmy się w kościele, aby uczestniczyć we Mszy świętej kończącej rok szkolny. Eucharystię celebrowali: ks. biskup Józef Zawitkowski, ks. dyr. Adam Kostrzewa i ks. Jarosław. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

         W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup stwierdził, że nie potrafimy dziękować za otrzymaną miłość, za cierpliwość, troskę. Nie umiemy mówić "kocham", a powinniśmy - mamie, tacie, bliskim. Zauważył również, że słowo "eucharystia" to podziękowanie Panu Bogu. Prosił, aby młodzież podziękowała nauczycielom, księdzu dyrektorowi za możliwość uczenia się w tej szkole. Zwrócił się również do zebranych, aby nie zapominali w czasie wakacji o Bogu i zabrali ze sobą medaliki, różańce i książeczki. Na koniec Mszy świętej pobłogosławił wszystkich, życzył pięknych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły. Dziękował również za to, że mógł dla nas odprawić tę eucharystię.

         Po Mszy świętej wszyscy udali się do auli szkolnej, gdzie nastąpiło wręczenie nagród, dyplomów tym, którzy wykazali się ogromną pracowitością, zdolnościami, jak również chęcią rozwijania swoich pasji. Po tej części uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, aby odebrać od wychowawców świadectwa szkolne i oficjalnie rozpocząć tegoroczne wakacje.

Szkolny Dzień Sportu


         25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, nad skierniewickim zalewem odbył się coroczny Dzień Sportu. Mimo obaw, że pogoda nie będzie sprzyjać zmaganiom, odbyła się większość zaplanowanych konkurencji.

         Uczniowie gimnazjum i liceum sprawdzali swoje sportowe możliwości, biorąc udział w meczu piłki nożnej oraz koszykówki. Mogli również skorzystać z kajaków, rowerów wodnych oraz motorówki, która była atrakcją dnia.

         Zabawa była przednia, duch sportowej rywalizacji udzielił się każdemu. Wszyscy też okazali się zwycięzcami, ponieważ spędzili fantastyczny dzień na łonie przyrody.

Święto Konstytucji 3 Maja


         30 kwietnia 2013 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przygotowały go klasy pierwsze liceum pod opieką wychowawczyń: p. Doroty Klucznik i p. Ewy Domagały. Na 4 godzinie lekcyjnej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się w auli, aby upamiętnić to zdarzenie.

         Apel opowiadał nie tylko o wydarzeniach z 3 maja 1791 roku, ale także o tym, co znaczy być patriotą w dzisiejszym świecie. Ciągle zabiegani nie doceniamy, że tak często w historii Polski nie mogliśmy świętować rocznicy uchwalenia konstytucji.

         Pomimo poważnego tematu nikt ze słuchaczy się nie nudził. Wypowiedzi prowadzących urozmaicały recytacje wierszy. Nie można nie wspomnieć o oprawie muzycznej. Uczniowie śpiewali patriotyczne pieśni, grali na instrumentach, a największe oklaski dostał Jan Piwowarczyk po wykonaniu utworu "Mury" Jacka Kaczmarskiego. Pod koniec apelu głos zabrał Ksiądz Dyrektor Adam Kostrzewa, który podkreślił wagę tego wydarzenia i zwrócił uwagę na fakt, że mamy szczęście, ponieważ możemy obchodzić to święto, bo jeszcze nie tak dawno tego zabraniano.

Rekolekcje Wielkopostne

         W dniach 25-27 marca w naszej szkole miały miejsce Rekolekcje Wielkopostne, które dla nas prowadził niezwykle charyzmatyczny, pomysłowy i mający fantastyczny kontakt z młodzieżą Ksiądz - Łukasz Anioł. Poniedziałkowy dzień przebiegał pod hasłem: "Poznaj Mnie", czyli poznaj Boga. Żeby to uczynić, trzeba najpierw się z Nim spotykać, czytać od Niego listy - Pismo Święte, aby na koniec się w Nim zakochać. Ksiądz Rekolekcjonista podawał nam przykłady z życia pięciu postaci (Abraham, Hiob, Maryja, św. Piotr i św. Paweł), które powiedziały Bogu "tak", mimo że to oddanie się nie było łatwe.

         We wtorek staraliśmy się właśnie "Pokochać Miłość" - pokochać Boga. Ksiądz Łukasz Anioł uświadomił nam, że miłość Boga jest ogromna - poświęcił dla człowieka ukochanego syna - Jezusa. Bóg kocha nas bezwarunkowo, nie osądza, nie ocenia i wybacza. Aby osiągnąć szczęście, być blisko Niego, trzeba Mu zaufać, mimo że to nie jest proste, ale dzięki miłości Boga, człowiekowi łatwiej zmagać się z problemami życia.

         Kolejnym punktem tego dnia była debata, którą poprowadził ks. dyr. Adam Kostrzewa - dotyczyła dwóch modeli rodziny - wielodzietnej i mającej tylko jedno dziecko. Mimo że klasy drugie liceum opowiedziały się za modelem rodziny wielodzietnej, to jednak II b musiała przygotować argumenty przemawiające za modelem "2+1". Młodzież wykazała, że na decyzję o ilości dzieci w rodzinie ma wpływ wiele czynników: finanse, praca, czas, chęć zapewnienia dzieciom wykształcenia i dobrego startu w życiu, czasami wygoda. Zwieńczeniem debaty był cytat z Księgi Rodzaju, który podała uczennica klasy II a: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się". W podsumowaniu Ksiądz Dyrektor życzył młodym ludziom, aby decydowali się na model rodziny wielodzietnej.

         Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie pracy w grupach - odpowiedzi na pytania dotyczące wiary i Boga, jak również reklama (w różniej formie- piosenki, pantomimy, hasła) wiary, Kościoła...

         We środę natomiast spotkaliśmy się w kościele św. Jakuba, aby przygotować się do sakramentu pokuty i wziąć udział we Mszy świętej. Zanim przystąpiliśmy do spowiedzi Ksiądz Rekolekcjonista uświadomił nam, że Bóg kocha nas bezwarunkowo, co pokazuje w czasie spowiedzi, ponieważ wszystko nam wybacza. Sakrament pokuty to spotkanie z miłosiernym Bogiem, który cieszy się, że człowiek potrafi przyznać się do błędów i prosić o pomoc. Następnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament.

         O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta, którą celebrowali Ksiądz Dyrektor Adam Kostrzewa i Ksiądz Łukasz Anioł. W czasie kazania Ksiądz Rekolekcjonista nawiązał do nauk z dni poprzednich, czyli warunkiem pokochania Boga jest spotykanie się z Nim i czytanie od Niego listów, jednak najtrudniejsze jest pozostanie z Jezusem. Człowiek boi się publicznie przyznać, że jest wierzący, wstydzi się. Miłość do Jezusa wystarczy głosić swoim życiem i postępowaniem, dawać przykład innym, publicznie afiszować się ze swoją wiarą poprzez przykład życia. Pan Bóg opiekuje się człowiekiem, błogosławi mu, obsypuje darami, ale mamy zadanie - dzielić się tą miłością z innymi, nie możemy zatrzymywać jej tylko dla siebie. Dla Boga jesteśmy wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, dlatego chce naszego szczęścia. Dobro, którym zaczynamy się dzielić z bliźnimi, wraca do nas po jakimś czasie. Pod koniec Mszy świętej podziękowaliśmy Księdzu Rekolekcjoniście (otrzymał kwiaty i coś słodkiego). Po błogosławieństwie udaliśmy się do domów, aby oczekiwać Zmartwychwstania Jezusa.

Wizyta gości z Hiszpanii i Węgier

         W dniach 17-22 marca 2013 r. mieliśmy przyjemność gościć w  murach naszego Gimnazjum młodzież oraz nauczycieli z Hiszpanii i Węgier. Wizyta była możliwa dzięki partnerskiej współpracy szkół w ramach europejskiego programu Comenius, w którym wspólnie realizujemy projekt RETROPOLIS.

         Młodzież została zakwaterowana w domach naszych uczniów, razem z  nimi brała udział w lekcjach oraz spędzała czas wolny. Program odwiedzin obejmował między innymi jednodniowe wycieczki do Warszawy, Łowicza i Nieborowa. Młodzież i nauczyciele odwiedzili również Szkołę Muzyczną w Skierniewicach, gdzie odbył się koncert zorganizowany przez uczniów naszego Gimnazjum. Po koncercie uczestnicy projektu spotkali się z władzami miasta. We wspólnym gronie miło spędzaliśmy czas zwiedzając Skierniewice oraz na wspólnych spotkaniach w kawiarniach, restauracjach i klubach...

         Wymiana uczniowska dała nam możliwość zawarcia wielu ciekawych znajomości, jak również sprawdzenia naszych językowych umiejętności i wiedzy o życiu i kulturze naszych partnerów.

         Przede wszystkim jednak, zgodnie z założeniem programu, pozwoliła na poznanie i zrozumienie podobieństw i różnic najnowszej historii, które dokonały się na przełomie lat 1985 - 1995 w krajach zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wyrażenia własnego punktu widzenia na temat zmian, które dokonały się na przełomie tego okresu wykorzystując różne formy wyrazu artystycznego: prezentacja multimedialna, film, sztuka teatralna, na ostatnim spotkaniu w Niemczech w marcu 2014 roku.

Mamy na dzieję, że również po zakończeniu realizacji projektu współpraca między szkołami będzie kontynuowana...

Cztery tytuły laureatów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych

W finałach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych troje naszych uczniów zdobyło cztery tytuły laureatów.

Z fizyki było tylko 6 laureatów, w tym dwoje z naszej szkoły:
Klaudia Wesołowska z klasy IIIe i Krystian Kobus z klasy IIId

Z chemii drugi swój tytuł laureata zdobyła Klaudia Wesołowska z klasy IIIe

W konkursie informatycznym laureatem został Adam Brzozowski z IIe

Serdecznie gratulujemy Klaudii, Krystianowi, Adamowi oraz ich opiekunom:
pani Joannie Gajdzie (chemia), panu Andrzejowi Grzelakowi (fizyka) i panu Zdzisławowi Felczyńskiemu (informatyka)Dzień Kultury i Sztuki

         21 marca, w pierwszy dzień wiosny, w naszej szkole miał miejsce Dzień Kultury i Sztuki. W ciągu kilku godzin odbyło się wiele konkursów, w których udział brali uczniowie gimnazjum i liceum. Impreza rozpoczęła się o godzinie 8.00 w auli szkolnej. Gimnazjaliści i licealiści rywalizowali w czasie konkursu wiedzy o kulturze i sztuce śródziemnomorskiej, przygotowali mozaikę - konkurs plastyczny, zmagali się również, odgadując kalambury i związki frazeologiczne - pantomima, śpiewając wybraną piosenkę, odgadując imiona bogów na podstawie krótkiej charakterystyki i prezentacji postaci, jak również przygotowując ulubioną potrawę z półproduktów, która kojarzy się z kuchnią śródziemnomorską.

         Konkursy oceniało jury w składzie: pani Halina Koprowicz, pani Marianna Rzeszotarska, pani Emilia Pomarańska i pani Agnieszka Kuśmierczyk. Komisja sędziowska wyłoniła następujących zwycięzców: I miejsce zajęła klasa Id, II - klasa Ia, natomiast III miejsce przypadło klasie IId, na których czekały wspaniałe nagrody (bilety do kina, pizza, kosz słodyczy). Zwieńczeniem imprezy był film "Syberiada polska" w kinie "Polonez".
Targi edukacyjne

         We wtorek, 19 marca 2013 r., w hali OSiR przy ul. Pomologicznej odbyły się targi edukacyjne dla gimnazjalistów. Szkoły ze Skierniewic i okolicznych miejscowości prezentowały swoje oferty. "Klasyk" w tym roku reprezentowali: Jagoda Pokora i Klaudia Kwiatkowska z kl. II b oraz Jacek Płocharczyk- kl. II a. Impreza została uroczyście otwarta przez władze miasta i już od godziny 10.00 gimnazjaliści mogli zdobywać informacje o wymarzonych szkołach. Każda była bardzo interesująca, wszystkim zależało, żeby wypaść jak najlepiej.

         Nasza szkoła przygotowała prezentację multimedialną, wyświetlaną na ekranie otoczonym greckimi kolumnami i tympanonem, plansze ze zdjęciami, zestawieniami wyników matur oraz ulotki informacyjne. Uczniowie przebrani w antyczne stroje zachęcali gimnazjalistów do odwiedzenia szkoły i odpowiadali na wszystkie pytania. Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wielu uczniów pytało o wyposażenie naszych pracowni i możliwości przy wyborze profilu. Mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy te same twarze we wrześniu, już jako uczniów KLO.
Dzień otwarty szkoły

         W sobotę 16 marca odbył się w naszej szkole tradycyjny Dzień Otwarty, w którym wzięli udział kandydaci na uczniów Gimnazjum i Klasycznego Liceum im. ks. St. Konarskiego.

         Wśród licznie odwiedzających szkołę Uczniów i ich Rodziców największe zainteresowanie budziły pokazy w pracowniach chemicznej i fizycznej oraz kolekcja militariów z  czasów II wojny światowej prezentowana w sali historycznej. W pozostałych udostępnionych salach odwiedzający szkołę otrzymali wiele informacji przydatnych w podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze szkoły.

Wszystkim Gościom obecnym na Dniu Otwartym dziękujemy za przybycie i zachęcamy do zostania z nami na dłużej.
Sukcesy naszych uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
w roku szkolnym 2012/2013

         Sześciu uczniów naszej szkoły znalazło się w finałach wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Zdobyli w ten sposób już tytuły Finalisty Konkursu Przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013. Przed nimi ostatni etap finał w Łodzi, gdzie mają do zdobycia tytuł Laureata Konkursu i z zwolnienie z odpowiedniej części Egzaminu Gimnazjalnego.

Tytuł Finalisty zdobyli już:

1/ Adam Brzozowski - klasa IIe w konkursie z Informatyki
2/ Anna Hodun - klasa IIId w konkursie z Chemii
3/ Krystian Kobus - klasa IIId w konkursie z Fizyki
4/ Filip Leśniak - klasa IIIe w konkursie z Wiedzy o Społeczeństwie
5/ Klaudia Wesołowska - klasa IIIe w konkursie z Chemii
6/ Klaudia Wesołowska - klasa IIIe w konkursie z Fizyki

Adam Brzozowski startujący w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów dostał się do Finału Ogólnopolskiego z najlepszym wynikiem w województwie łódzkim. Finał Olimpiady odbędzie się w Gdyni w maju.

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy sukcesów w finałach.Konkurs Humanistyczny

         7 lutego 2013 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Konkursu Humanistycznego dla uczniów z klas piątych i szóstych szkół podstawowych z naszego miasta. W tym roku w zmaganiach wzięli udział uczniowie pięciu szkół podstawowych, którzy rywalizowali w czasie części indywidualnej (test) i grupowej. Konkurs dotyczył zagadnień z języka polskiego, historii i języka angielskiego, jedna z konkurencji polegała również na narysowaniu wybranej postaci literackiej (uczniowie w większości rysowali Anię Shirley).

          Zwyciężczyniami części indywidualnej zostały uczennice Szkoły Podstawowej nr 4. I miejsce zajęła Weronika Caban, II ex aequo: Wiktoria Malka i Dominika Szymańska. W części zespołowej zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7- Julia Bugalska, Maciej Chęcielewski i Emilia Młynarczyk. II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego - Natalia Bielenin, Aleksandra Grzejszczak i Mateusz Jaros. III miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 4- uczennicom: Weronice Caban, Barbarze Karalus i Aleksandrze Nowakowskiej.

         W przerwie uczniowie zostali poczęstowani pączkami (tłusty czwartek), skorzystali również z kręgielni. Wszystkim nagrodzonym, jak również uczestnikom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Wspólne kolędowanie

21 grudnia 2012 r. o godzinie 8.00 spotkaliśmy się w kościele na nabożeństwie adwentowym, gdzie słuchaliśmy fragmentów Akatystu oraz pieśni ku czci Maryi. Następnie udaliśmy się do sal, aby razem z wychowawcami złożyć sobie świąteczne życzenia w czasie klasowych Wigilii. Później przenieśliśmy się do auli szkolnej, gdzie śpiewaliśmy kolędy. Każda klasa (niektóre z wychowawcami) przygotowała i odśpiewała wybrany utwór. Po wspólnym kolędowaniu, roześmiani i w świątecznych nastrojach, udaliśmy się do rodzinnych domów.
Wigilia szkolna

         20 grudnia 2012 r. w naszej szkole miała miejsce tradycyjna, uroczysta Wigilia. Wieczorem zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć jasełka. Uczniowie szkoły podstawowej pod opieką wychowawczyni kl. III - pani Małgorzaty Mikusek i pani katechetki Joanny Wyżykowskiej stworzyli wspaniałe przedstawienie, które wprowadziło wszystkich w radosny nastrój. Występ uświetniły kolędy śpiewane przez chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

         Na uroczystości nie mogło zabraknąć dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły oraz oczywiście uczniów, absolwentów i naszych rodziców. Mieliśmy też przyjemność gościć Księdza Biskupa Alojzego Orszulika. O dekorację sali zadbali: pani Beata Szmajdzińska, pani Małgorzata Żelisławska, panowie: Marek Leśniewicz i Wiesław Staniek oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum i liceum.

         Dzięki świetnie przygotowanym jasełkom, przepięknym kolędom i świątecznej, ciepłej atmosferze nietrudno było poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

         Radosne spotkanie zakończyło się złożeniem przez Księdza Biskupa serdecznych życzeń, wręczeniem mu przez uczniów prezentu - dużego, ładnego stroika oraz pobłogosławieniem opłatka, którym wszyscy wspólnie się podzieliliśmy.
Warsztaty historyczno-językowe Drezno-Miśnia

         W dniach 2 - 4.12.2012r. uczniowie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach przebywali w Dreźnie. Celem wycieczki było poznanie Drezna- jednego z najpiękniejszych miast Niemiec, jego kultury, historii, zabytków, a także bogatej adwentowej tradycji.

         Celem warsztatów językowych było poszerzenie znajomości języka niemieckiego, poznanie nowego słownictwa, zwrotów językowych związanych z okresem adwentu i Bożego Narodzenia oraz zachęcenie uczniów do rozwijania własnych umiejętności językowych.

         2 grudnia 2012 r. już o godzinie 6:45 wyjechaliśmy do Drezna. Podróż minęła nam szybko i już o 14:30 byliśmy na miejscu. Spaliśmy w hostelu, w pokojach 3 i 4 osobowych. Po zjedzeniu kolacji poszliśmy na jarmark świąteczny. Podziwialiśmy piękne ozdoby świąteczne, jedliśmy owoce w czekoladzie, wszędzie pachniało goździkami, cynamonem i wanilią. Wszystkie budynki w wokół jarmarku były pięknie oświetlone. Zafascynowały nas pierniki o różnych kształtach i smakach. Nam podobały się te w kształcie serca z różnymi napisami, jak np.: "Mama ist super" czy "Ich liebe dich". Na jarmarku kupowaliśmy upominki, mówiliśmy po niemiecku i angielsku i były to autentyczne sytuacje językowe.

         Następnego dnia od godz. 9:00 zwiedzaliśmy Drezno z przewodnikiem, objechaliśmy je autokarem i spacerowaliśmy po historycznej starówce. Podziwialiśmy Plac Teatralny z Operą Sempera, Zwinger i skarbiec Sasów. Muzeum zachwyciło nas przedmiotami ze złota, srebra, bursztynu i kamieni szlachetnych.

         Następnie pojechaliśmy do Miśni - miasta słynącego z produkcji porcelany. Byliśmy w Manufakturze Porcelany i mogliśmy zobaczyć, jak pracownicy ręcznie zdobią talerze, figurki i filiżanki. Wieczorem byliśmy na kolejnym jarmarku bożonarodzeniowym.

         Trzeciego dnia, po śniadaniu, pojechaliśmy do Galerii Malarstwa Starych Mistrzów, gdzie oglądaliśmy słynne obrazy m.in. Rubensa, Rembrandta i Tycjana. Podziwialiśmy też Zamek, kościół Dworski, Katedrę św. Trójcy czy Kościół Marii Panny.

         Następnie wyruszyliśmy do Polski. W Skierniewicach byliśmy o 21:30. Było fantastycznie, bardzo nam się podobała ta wycieczka.

Miejskie obchody Święta Niepodległości

         Uczniowie klas Id i Ie wraz z wychowawczyniami: p. Małgorzatą Żelisławską i p. Małgorzatą Szyperską wzięły udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości.

         Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości na placu Jana Pawła II przez oficjalne delegacje. Następnie zebrani udali się do Kościoła Garnizonowego, gdzie uczestniczyli we Mszy świętej w intencji Ojczyzny, celebrowanej przez księży: płk. Marka Pietrusiaka, Bogusława Zawieruchę oraz Krzysztofa Burczaka.

         Po Eucharystii usłyszeliśmy polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie, m.in. "Rozkwitały pąki białych róż" czy "Dziś do ciebie przyjść nie mogę".

Dzięki tej uroczystości mogliśmy czynnie uczestniczyć w odchodach Święta Niepodległości.
Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

         12 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na 7 godzinie lekcyjnej wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się w auli, by wspólnie przeżywać to ważne, patriotyczne święto.

         Drugie klasy gimnazjum przygotowały uroczystość pod opieką p. Beaty Januszkiewicz i p. Piotra Wójcika. Apel rozpoczął się filmem prezentującym animowane dzieje naszej Ojczyzny. Później miała miejsce inscenizacja, która w ciekawy sposób ukazała historię utracenia i odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie wszyscy odśpiewaliśmy hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego".

         Na zakończenie naszej uroczystości głos zabrał Ksiądz Dyrektor Adam Kostrzewa. Podsumował cały apel, przypomniał, jak ważna jest pamięć o tamtych wydarzeniach oraz zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości w przyszłym roku.
Pielgrzymka grona pedagogicznego i pracowników na Jasną Górę

Święto Patrona Szkoły

          W poniedziałek, 15 października 2012 r., obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona - księdza Stanisława Konarskiego.

         Pierwszym punktem programu świątecznego dnia była Msza święta o godzinie 8:00, celebrowana przez: księdza dyrektora Adama Kostrzewę, księdza Jarosław oraz zaproszonego gościa - ojca Jakuba Wojciechowskiego z Zakonu Pijarów, który wygłosił również homilię. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod przewodnictwem pani Marianny Rzeszotarskiej. W trakcie Eucharystii odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów oraz przekazanie sztandaru nowemu pocztowi.

         Po Mszy św. udaliśmy się do auli, gdzie mogliśmy obejrzeć przygotowany przez uczniów klas trzecich pod opieką wychowawczyń: pani Aleksandry Cybulskiej i pani Małgorzaty Kozłowskiej apel, który w bardzo ciekawy i różnorodny sposób pomógł nam lepiej poznać życie, dokonania i reformy księdza Stanisława Konarskiego. Następnie głos zabrał ojciec Jakub, przybliżając nam również postać patrona. Uroczystość nie mogła się obyć bez części artystycznej, podczas której zaprezentowano wiele ciekawych utworów, wywołujących szczere uśmiechy na naszych twarzach i wzbudzających podziw dla wykonawców i pomysłodawców tego przedsięwzięcia.

         Później uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia i podziękowali za codzienny trud włożony w ich wychowanie. W ramach prezentu wręczono okazałe ananasy, mające symbolizować obecność "złocistej słodyczy" w każdym człowieku mimo łusek i skorupy.

Zwieńczeniem uroczystego dnia było wyjście całej szkoły na film pt. "Bitwa pod Wiedniem".
Akcja "Sprzątanie świata"

         W piątek, 21 września, jak co roku wzięliśmy udział w akcji "Sprzątanie świata". Uczestniczyły w niej klasy drugie gimnazjum i liceum pod opieką wychowawców.

         Po 4 godzinie lekcyjnej udaliśmy się w teren, wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci. Każda z klas wyruszyła w inną część ulicy Łowickiej i Waryńskiego, by oczyścić nasze miasto z pozostałości po odbywającym się tydzień wcześniej Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw.

         Ku naszemu zaskoczeniu w czasie sprzątania nie mieliśmy wiele do roboty. Na ulicach było naprawdę czysto, a czasem spotykaliśmy już zawiązane i gotowe do wywozu worki. Ucieszyliśmy się, że nie tylko nam zależy na promowaniu ekologicznego trybu życia i że inne szkoły także zaangażowały się w podobne przedsięwzięcie.

Do szkoły wróciliśmy po godzinie 13 i tak zakończyła się nasza akcja.
Pielgrzymka klas I do Częstochowy

         18 września 2012 roku klasy pierwsze gimnazjum wraz z wychowawczyniami: panią Małgorzatą Szyperską i panią Małgorzatą Żelisławską, pojechały na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy. Uczniowie wzięli udział we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz zwiedzili Sanktuarium.
Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

         15 i 16 września 2012 r. odbyło się XXXV Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Ta dwudniowa impreza o charakterze naukowo- kulturalno- handlowym promuje nasze miasto-stolicę nauk ogrodniczych i cały powiat skierniewicki.

         Tradycyjnie święto otworzyła parada, w tym roku pod hasłem: Duchy opiekuńcze miasta, w której uczestniczyli uczniowie szkół z terenu Skierniewic i powiatu. Jak co roku reprezentowali nas uczniowie klas pierwszych gimnazjum, którymi opiekowali się: pani Małgorzata Szyperska i pani Małgorzata Żelisławska oraz pan Marek Leśniewicz.

         Nasza szkoła uznała, że Duchem opiekuńczym miasta jest z pewnością -Tadeusz Tomasz Sułkowski - poeta, dziennikarz, prozaik, krytyk, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, który urodził się 15 października 1907 r. w Skierniewicach, a zmarł 26 lipca 1960 r. w Londynie.

         Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się działalnością dziennikarską, zamieszczał swoje artykuły w Gazecie Skierniewickiej, Głosie Skierniewic i Okolicy oraz Brzasku Skierniewickim. Działając w skierniewickim Towarzystwie Artystycznym, organizował imprezy i spotkania z ludźmi polskiej kultury, m.in. : Marią Dąbrowską, Janem Parandowskim. W 1933r. zadebiutował tomikiem poezji "List do dnia". Wydał także zbiory wierszy: "Tarcza", "Żal niedoskonały" i "Wiersze jesienne".

         Podczas II wojny światowej trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie pełnił służbę w II Korpusie Polskim. Po demobilizacji zamieszkał na stałe w Londynie. Prowadził Dom Pisarza Polskiego, współpracował z polonijnymi wydawnictwami i Radiem Wolna Europa.

W 1997r. Rada Miasta nadała mu tytuł: Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice.


Gdy parada przemaszerowała ulicami miasta i dotarła do rynku, rozpoczęło się oficjalnie skierniewickie święto.
Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

         3 września 2012 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, który został zainaugurowany Mszą świętą, celebrowaną przez ks. biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę. Uroczystość uświetniła również dyrektor Skierniewickiej Delegatury Łódzkiego Kuratora Oświaty Pani Mirosława Nowacka. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod przewodnictwem p. Marianny Rzeszotarskiej.

         Homilię wygłosił ksiądz biskup, który podkreślił wagę i moc przykazań dających człowiekowi wolność, aby wybierał ścieżkę pozbawioną grzechu. Wspomniał również, że społeczność szkolna, którą stanowią uczniowie, nauczyciele i rodzice, to jedna rodzina, która powinna dawać świadectwo wiary. Następnie złożył wszystkim życzenia na nowy rok szkolny. Pod koniec Mszy świętej głos zabrała również Pani Mirosława Nowacka, która w imieniu łódzkiego kuratora oświaty gratulowała szkole sukcesów, życzyła uczniom, aby dobrze się w niej czuli i aby pomyślnie układała się współpraca między szkołą i rodzicami. Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, gdzie uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami, poznali plan zajęć i plan pracy szkoły, podzielili się wakacyjnymi przygodami...
Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Szkolny Dzień Sportu

         28 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, nad skierniewickim zalewem odbył się Dzień Sportu.

         Uczniowie sprawdzali swoje sportowe możliwości, biorąc udział w różnych konkurencjach, odbył się bowiem np. mecz piłki plażowej, nożnej, koszykówki. Klasy II miały również okazję uczestniczenia w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

         Zabawa była przednia, duch sportowej rywalizacji udzielił się każdemu. Wszyscy też okazali się zwycięzcami i na zakończenie zostali nagrodzeni pysznymi lodami, ufundowanymi przez ks. dyr. Adama Kostrzewę.

         To był naprawdę miły dzień...
Pożegnanie uczniów klas III

         27 czerwca odbyło się pożegnanie, kończących naukę w gimnazjum, uczniów klas trzecich, którzy spotkali się z dyrekcją szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami, aby podziękować za wysiłek włożony w przygotowanie ich do dalszej drogi życiowej i edukacyjnej.

         Wszyscy pedagodzy zostali w miły sposób wyróżnieni przez trzecioklasistów, obdarzeni słowami wdzięczności, kwiatami oraz pamiątkowymi zdjęciami odchodzących klas. Na zakończenie odbyła się krótka podróż sentymentalna z przesłaniem: "Tak Was zapamiętamy"- w postaci prezentacji multimedialnej przedstawiono bowiem zdjęcia nauczycieli.

         Nastrój tej sympatycznej uroczystości został podkreślony piosenkami wykonanymi indywidualnie przez Annę Grzegorzewską i Karolinę Broniarek, a także Jana Piwowarczyka, a zespołowo zaśpiewano "Piękne są tylko chwile" grupy Dżem. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w gronie nauczycieli i rodziców.

Wycieczka do Łapina i Gdańska klas III gimnazjum

19 czerwca o godz. 7 rano wyjechaliśmy na czterodniową wycieczkę do Łapina. Po kilku godzinach jazdy dotarliśmy na  miejsce, do ośrodka wypoczynkowego "Dorota" . Zamieszkaliśmy w drewnianych domkach. Pogoda nam nie sprzyjała, ale dzięki temu mogliśmy się świetnie bawić. Nie każdy może pływać pontonem w  czasie ulewy czy zjeżdżać na linie nad wodą, jak również budować tratwy z beczek i przeprawiać się na  nich przez jezioro.


Jeden dzień spędziliśmy w Gdańsku, gdzie zwiedzaliśmy w nietypowy sposób Starówkę - gra terenowa, byliśmy także przy stadionie, aby uwiecznić siebie na  tle napisu - Euro 2012. W drogę powrotną wyruszyliśmy w piątek 22 czerwca po obiedzie.
Było super!
Konkurs literacki

         21 maja 2012r. w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi odbyło się wręczenie nagród w konkursie literackim "Ile życia w teatrze, ile teatru w życiu?", który był zorganizowany z okazji Dni Francuskich w Uniwersytecie Łódzkim. W konkursie udział wzięli następujący gimnazjaliści z naszej szkoły: Anna Pawlak, Kamil Januszkiewicz, Marta Wołosińska, Izabela Zyga. Anna Pawlak, uczennica klasy I d, zdobyła II nagrodę.
Serdecznie gratulujemy.

Dzień Europy - 01.06.2012

         Jak co roku w naszej szkole odbył się Dzień Europy - tym razem pod hasłem "Przez żołądek do serca Europy". Wszystkie klasy gimnazjum i liceum wylosowały wcześniej jeden kraj europejski, który zaprezentowały podczas imprezy w szkole.

         Zadaniem każdej z klas było przygotowanie plakatu prezentującego dorobek cywilizacyjny i walory kulturalne wybranego kraju, przygotowanie prezentacji w formie scenki oraz w tym roku ze względu na tematykę Dnia Europy - zaprezentowanie typowych potraw charakterystycznych dla danego kraju. Na początku imprezy uczniowie z klasy Ie przedstawiły historię Dnia Europy oraz sposób jego obchodzenia w różnych krajach europejskich. Następnie p. D. Klucznik przedstawiła jakie projekty unijne dostępne są dla uczniów i studentów, zaś absolwenta naszej szkoły Ola Niwicka opowiedziała o własnych doświadczeniach z uczestnictwa w programie Erasmus, w którym uczestniczyła studiując na wyższej uczelni.

         Nasza szkoła przez ostatnie 3 lata brała udział w programie Comenius, którego podsumowania dokonała p. I. Stanowska z grupą uczniów, którzy brali w nim udział.

         Po krótkiej przerwie poszczególne klasy zaprezentowały przygotowane scenki, które oceniła komisja w składzie p. M. Pągowski, p. M. Dąbrowska i p. M. Szyperska. Jury oceniło także przygotowane i wyeksponowane w auli plakaty oraz przygotowane potrawy wystawione na stolikach.

Po zsumowaniu wyników wyłoniono zwycięzców, którymi w tym roku zostali:

1 miejsce - klasa IB - 62 pkt
2 miejsce - klasa Ie - 59 pkt
3 miejsce - klasa IIIf - 57 pkt

Nagrodami były słodkości, którymi zostały obdarzone zwycięskie klasy także z okazji Dnia Dziecka.

Imprezę przygotowały Panie:
Bożenna Wiśniewska, Beata Januszkiewicz i Iwona Stanowska.
XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy

         W sobotę 12 maja 2012 roku w Walichnowach odbyły się eliminacje wojewódzkie Turnieju Turystyczno Krajoznawczego dla młodzieży. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: z klasy IIIf: Karolina Broniarek, Jakub Markiewicz i Jan Piwowarczyk i z klasy Ie: Tadeusz Banaszczyk, Miłosz Bartosiewicz i Łukasz Zdun.

          Uczniowie brali udział w kilku konkurencjach m. in. pisali test z wiedzy o regionie, pokonywali przeszkody w czasie testów sprawnościowych. Zmagania te zaowocowały zdobyciem 8 i 9 miejsca. Gratulujemy i życzymy sukcesów w następnym roku szkolnym.
Święto Konstytucji 3 Maja

Zakończenie klas 3 KLO

Rekolekcje Wielkopostne 2012

Debata II klas liceum. "Wychowywać- ale jak?"
03- 04- 2012 r.

         3 kwietnia w czasie trwania Rekolekcji Wielkanocnych w naszej szkole odbyła się po raz trzeci debata, w której udział wzięli uczniowie klas 2 liceum. W tym roku tematem debaty było wychowanie. Na początku roku szkolnego przedstawiciele obydwu klas drugich wylosowali tezy, których klasa miała bronić podczas dyskusji, i tak klasa II a miała bronić stanowiska, że wychowanie powinno obwarowane być pewnymi rygorami narzuconymi przez rodziców , natomiast klasa II B prezentować miała stanowisko, którym wychowanie nie powinno narzucać dziecku żadnych ograniczeń i zakazów ( w uproszczeniu tzw. wychowanie bezstresowe).

         Poprzednie debaty dotyczyły kary śmierci i zasadności jej stosowania (2010) oraz miejsca symboli religijnych w przestrzeni publicznej (2011). W tegorocznej debacie, prowadzonej jak zwykle metodą oksfordzką, do rozstrzygnięcia pozostawały następujące kwestie:

 • TEZA 1
 • Wychowanie powinno zawierać ograniczenia dla jednostki jej poddawanej, które mają uchronić ją przed niebezpeczeństwami niesionymi przez życie oraz wskazywać właściwe sposoby postępowania.
 • Rodzice powinni przekazywać dziecku zasady wiary, którą wyznają, gdyż jej zasady pomagają w procesie wychowania dziecka
 • Rodzice powinni wskazywać autorytety, które dziecku mogą wskazać właściwe sposoby postępowania, które mogą być dla niego przykładem.
 • Modelem rodziny, która da dziecku najlepsze wychowanie jest model tradycyjny.
 • TEZA 2
 • Wychowanie nie powinno zawierać żadnych rygorów, nakazów i zakazów. Jednostka sama powinna wybierać jak ma postępować oraz co jest dla niej dobre a co złe.
 • Rodzice nie powinni przekazywać dziecku żadnych zasad wiary, wychowywać je tylko z własnymi przekonaniami.
 • Rodzice nie powinni wskazywać dziecku żadnych autorytetów, niech dziecko wybierze je samo lub nie ma ich w ogóle.
 • Model współczesnej rodziny to model liberalny gdzie dzieci wychować mogą rodzice nie będący małżeństwem.
         Klasy reprezentowane były przez dwa sześcioosobowe zespoły, w których 1 para odpowiadała za naświetlenie problemu, para druga broniła tezy przytaczając argumenty a para trzecia zbijała argumenty przeciwników, które padły podczas debaty. Od pierwszego pytania dyskusja była bardzo gorąca, a gorące głowy uczestników studzić musieli marszałkowie debaty, czyli ks. Jarosław i p. dyr. Pągowski. Po godzinie ożywionej wymiany zdań i  walki na argumenty debata została zakończona a werdykt w sprawie zwycięzcy przyznała publiczność, głosując poprzez przejście na stronę sali, po której siedziały zespoły reprezentujące dwa stanowiska. Głosami publiczności debatę wygrała klasa IIA.
Targi Edukacyjne - 23.03.2012 r.

Dzień Otwarty Szkoły - 10.03.2012 r.

Konkurs Przyrodniczy 25.02.2012 r.

Dzień Nauk Przyrodniczych - 23.02.2012 r.

         Dzień Nauk Przyrodniczych jest imprezą szkolną organizowaną przez nauczycieli bloku przyrodniczego. Odbywa się jeden raz w ciągu 3-letniego pobytu ucznia w Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach (pozostałe dwie imprezy to "Dzień Kultury" i " Dzień Dobrych Obyczajów").

         W tym roku impreza odbywała się pod hasłem - "Woda - żywioł i życie". Uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w wielu konkursach i pokazach, na które składały się:

 • Konkurs wiedzy z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki
 • Konkurs plastyczny
 • Konkurs skojarzeń i prezentacji związany z tematem Dnia Przyrody - gdzie uczniowie prezentowali skojarzenia , hasła oraz doświadczenia chemiczne i fizyczne.

           Dzień Przyrody uatrakcyjniły: pokaz filmu popularno-naukowego "Tajemniczy świat" oraz wykład p. Jarosława Lińskiego.

           Po blisko pięciu godzinach zmagań rozstrzygnięto wszystkie konkursy i komisja ogłosiła werdykt. Zwycięzcą Dnia Nauk Przyrodniczych okazała się klasa IIId - zdobywając 276 pkt . Drugie miejsce zdobyła klasa IIIf - 251 pkt , a trzecie miejsce zajęła klasa IId z 248 pkt. Gratulujemy zwycięzcom i jednocześnie zazdrościmy uzyskanych nagród.

  Za rok spotkamy się na Dniu Kultury.
 • Wigilia Szkolna 21 grudnia 2011 r.

           O godz. 18.00 w szkolnej sali gimnastycznej odbyła się coroczna, uroczysta Wigilia uświęcona jasełkami w wykonaniu klas: II e i II d gimnazjum pod opieką pań: Małgorzaty Kozłowskiej i Aleksandry Cybulskiej, którym towarzyszyły kolędy śpiewane przez Anię Witerek z kl. I a i Zosię Nowak z kl. II d przy akompaniamencie p. Marka Kozłowskiego, Ignacego Wojciechowskiego z kl. II d i Kacpra Piątkowskiego z kl. III e oraz przez chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

           Przepiękne kolędy stworzyły niesamowity nastrój, powodując, że tegoroczne jasełka były wyjątkowe i zostały przez wszystkich uczestników Wigilii przyjęte bardzo ciepło i entuzjastycznie. Barwne postacie, wspaniałe stroje, dekoracje, muzyka oraz zaangażowanie młodych aktorów, stworzyły wspaniałą atmosferę wprowadzającą nas w klimat tych wyjątkowych świąt - Bożego Narodzenia.

           Na uroczystość przybyli: Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie wszystkich pionów Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego, rodzice oraz absolwenci.

           W tym roku wystrój sali przygotowały do uroczystego wieczoru klasy: i a i I b liceum, pod czujnym okiem wychowawców: pani Anny Kłosińskiej i pana Andrzeja Grzelaka.

           Na zakończenie Ksiądz Biskup został obdarowany przez młodzież przepiękną choinką oraz złożył wszystkim życzenia i pobłogosławił opłatek, którym później wszyscy się podzieliliśmy, składając sobie serdeczne życzenia.
  Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

           Dnia 10 listopada uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole niezwykle ważne dla całego narodu polskiego Święto Niepodległości.

           Z tej okazji uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych pod opieką wychowawców - p. Beaty Januszkiewicz i p. Piotra Wójcika , przygotowali apel upamiętniający odzyskanie przez Polskę wolności i suwerenności. Młodzież, wykorzystując prezentację multimedialną połączoną z recytacją wierszy, przypomniała fragment historii naszego kraju obejmujący okres od rozbiorów do znamiennej daty - 11 listopada 1918r.

           Po przedstawieniu ksiądz dyrektor Adam Kostrzewa podkreślił ogromne znaczenie przywoływanego dziś wydarzenia dla naszej ojczyzny. Zwrócił również uwagę na konieczność świętowania tego szczególnego dnia świadomie i w sposób godny nazywania się Polakami.
  Święto Patrona Szkoły

           13 października 2011 r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły - ks. Stanisława Konarskiego - połączony ze Świętem Edukacji Narodowej.

           Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, podczas której zaproszony pijar , ojciec Marian Galas, wygłosił homilię, odnosząc się w niej do szczególnej roli pedagogów w życiu młodego człowieka, a także wskazując Jezusa Chrystusa jako wzór nauczyciela i wychowawcy. W kościele odbyło się również przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz ślubowanie pierwszoklasistów, symbolizujące ich wstąpienie do szkolnej wspólnoty.

           Druga część uroczystości przebiegała w szkolnej auli, gdzie w formie prezentacji multimedialnej gimnazjaliści z klas III przedstawili życie i dzieło ks. St. Konarskiego, natomiast ojciec Marian uzupełnił informacje o naszym patronie. Uczniowie złożyli także życzenia swoim pedagogom, dziękując im za podejmowany trud wychowawczy i dydaktyczny; przybliżyli też zainteresowania nauczycieli, pokazując tym samym ich "prywatną" stronę.

           Na koniec odbyła się część nieoficjalna - otrzęsiny uczniów klas I, w zabawny sposób dokonane przez starszych żaków, którzy w radosnej atmosferze przyjęli do swego grona nowych kolegów.

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

           3 października w poniedziałek odbyły się w naszej szkole długo oczekiwane wybory do samorządu szkolnego gimnazjum i liceum. Tym razem wybory połączone były z akcją zorganizowaną w ramach projektu "Młodzi głosują" przeprowadzaną pod patronatem Centrum Eudakcji Obywatelskiej. Wybory pokazują, że młodzież chętnie angażuje się w tego rodzaju przedsięwzięcia, jesli widzi, że od tego może zależeć ich jakość życia w szkole, w której spędzają dużą część każdego dnia.


  Kampania wyborcza

           W środę poprzedzającą wybory - 26 września odbyła się w auli szkoły debata kandydatów do samorządu gimnazjum, którą poprowadziły: Zosia Nowak, Małgosia Legięcka i Ola Czarnecka. Każdy z kandydatów mógł zaprezentować swój program wyborczy oraz zadać pytania swoim rywalom w starciu o fotel przewodniczącego samorządu. Dyskusja była bardzo żywa, czasami wręcz żywiołowa, a kandydaci mogli zaprezentować przed zgromadzonymi uczniami gimnazjum nie tylko swój program, ale i predyspozycje do bycia przywódcą szkolnej społeczności. Sama kampania wyborcza w następnych dniach nie przysporzyła tak wielu emocji, choć kandydaci starali się zaistnieć na tablicy ogłoszeń zostawiając tam swoje ulotki czy plakaty.


  Dzień finałowy - 3 października.

           Wybory odbyły się w czyteli biblioteki szkolnej. Już na pierwszej przerwie, na której można było głosować zjawił się tłum uczniów, który przypominał swoją liczebnością kolejkę przed sklepem mięsnym w okresie PRL, a żywiołowością kibiców piłkarskich przed derbami Widzew - ŁKS. Nie wszyscy zdołali zagłosować , więc na następnych przerwach czytelnia biblioteki pękała w szwach. Wreszcie o 14:00 koniec głosowania i do liczenia głosów przystąpiła komisja wyborcza, która szybko i sprawnie zliczyła głosy z trzech urn. Po godzinie pracy wszystko było wiadomo.


  Wyniki wyborów!

  Samorząd Gimnazjum
  Uprawnionych do głosowania było 143 uczniów.
  Oddano 115 ważnych głosów oraz 2 nieważne ( z dopiskiem Król Julian)!?
  Frekwencja więc wyniosła 80,4%.


  Wyniki indywidualne:

  Anna Grzegorzewska - 58 głosów
  Maria Konopacka - 15 głosów
  Markiewicz- 81 głosów
  Jakub Maria Słojewska- 43 głosy
  Weronika Słomczewska- 12 głosów
  Ignacy Wojciechowski- 29 głosów
  Mateusz Zagawa- 51 głosów
  Arleta Zarębska - 11 głosów

  Kubie Markiewiczowi gratulujemy i życzymy, żeby spełnił przedwyborcze obietnice.
  Święto Kwiatów Owoców i Warzyw

           17 i 18 września 2011 r. odbyło się XXXIV Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. To wyjątkowa impreza promująca nasze miasto-stolicę nauk ogrodniczych i cały powiat skierniewicki.

           Pierwszego dnia uczniowie szkół w Skierniewicach i całym powiecie wzięli udział w paradzie inaugurującej święto. Nas reprezentowała jak co roku - klasa pierwsza gimnazjum. Dumnie podnosząc samodzielnie wykonane stokrotki podążali ulicami Skierniewic pozdrawiając zebranych.
  Forum młodzieży szkół katolickich i Pielgrzymka klas I do Częstochowy  Spotkanie z twórczością ks. Janusza Pasierba

           9 września 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, połączone z wystawą poświęconą życiu oraz twórczości tego ciekawego artysty.

           Sylwetka twórcy została przybliżona przez ucznia klasy III KLO, a  przede wszystkim przez panią Marię Wilczek - prezes Fundacji. Powstał więc portret księdza, eseisty, historyka i konesera sztuki, poety wrażliwego, podejmującego w swej liryce problemy religijne, jak też filozoficzne, ale również człowieka niebywałego uroku osobistego, poczucia humoru, skromności, dobroci.

           Puentą spotkania była recytacja wybranych wierszy ks. Janusza Pasierba, będących zapisem obserwacji oraz refleksji wielkiego miłośnika i znawcy sztuki, a także życia.

  Inauguracja roku szkolnego 2011/2012.
  Poświęcenie nowej części budynku szkoły

           1 września 2011 r. dla całej społeczności Zespołu Szkół im. ks. St. Konarskiego rozpoczął się czas intensywnej pracy - nowy rok szkolny, który został zainaugurowany Mszą Świętą, celebrowaną przez ks. biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę, jednego ze znamienitych gości uczestniczących w tej uroczystości. Tego dnia bowiem miało również nastąpić poświęcenie nowej części budynku szkoły, zaszczycili nas więc swoją obecnością reprezentanci władz miejskich: pan prezydent Leszek Trębski i pani Beata Jabłońska - wiceprezydent, a także oświatowych: pani Iwona Górniak, pani Helena Groszkowska - Grymuza, wykonawcy: pan Tomasz Wach, pan Wojciech Hanuszkiewicz - architekt.

           W wygłoszonej homilii ksiądz biskup podkreślał konieczność podążania za Chrystusem, by móc "wypłynąć na głębię", rozwinąć się duchowo oraz wzmocnić swoje człowieczeństwo. Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, gdzie chór - pod przewodnictwem pani Marianny Rzeszotarskiej - zaśpiewał uroczystą pieśń: "Gaudeamus igitur", natomiast Jego Ekscelencja ks. bp Andrzej Dziuba poświęcił oddane do użytku pomieszczenia szkolne oraz pobłogosławił zgromadzonych. Na koniec uczniowie spotkali się w swoich klasach z wychowawcami, poznali plan zajęć, podzielili się wakacyjnymi przygodami...

            i tak rozpoczął się rok szkolny 2011/2012.
  Zakończenie roku szkolnego 2010/ 2011

  Dzień Europy

           20.06.2011r. o godzinie 9.00 spotkaliśmy się w auli szkolnej, gdzie przywitały nas prowadzące: uczennice kl. IIIe, Maria Krawczak i Agata Radowicz i rozpoczęły tegoroczny Dzień Europy. Zapowiedziały również prezentację dotyczącą różnych regionów Polski, przygotowaną pod kierunkiem p. Doroty Klucznik.

           Następnie wybrani uczniowie przedstawili sylwetki polskich świętych i błogosławionych: św. Stanisława Kostki, św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Kolejnym punktem programu był występ Zosi Nowak, której na gitarze akompaniował Robert Moraczewski.

           O życiu i dokonaniach polskich chemików: Marii Skłodowskiej - Curie, Jędrzeja Śniadeckiego, Ignacego Łukasiewicza, Zygmunta Wróblewskiego, Karola Olszewskiego, dowiedzieliśmy się dzięki prezentacji przygotowanej pod kierunkiem p. Joanny Gajdy, a o Mikołaju Koperniku opowiedziały prowadzące: Marysia i Agata. Następnie zaśpiewały dla nas Maria Krawczak, Agata Radowicz i Zosia Nowak.

           Po muzycznym przerywniku nadszedł czas na polskich kompozytorów, m.in. Fryderyka Szopena, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara, o których opowiedziały: Ola Charusta, Ania Kostrzewa i Marta Wołk.

           Nie mogło zabraknąć też sylwetek polskich sportowców - Adama Małysza, Andrzeja Gołoty, Ireny Szewińskiej, Dariusza Michalczewskiego, Zbigniewa Bońka, Justyny Kowalczyk, których poznaliśmy dzięki prezentacji Pawła Świderka i Patryka Tyjewskiego.

           O życiu i dokonaniach wielkich malarzy polskich: Jacka Malczewskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Władysława Podkowińskiego, dowiedzieliśmy się z referatu Klaudii Kwiatkowskiej. Po tym wystąpieniu głos zabrały: Maria Krawczak i Agata Radowicz, zapowiadając kolejny punkt programu, czyli: Jak my postrzegamy obcokrajowców, a jak oni nas? Najpierw poznaliśmy opinie Niemców, później Czechów i mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej.

           Po tej prezentacji głos zabrała Maria Krawczak, która zapowiedziała występ kolegów z kl. IIIe i Zosi Nowak. O spotkaniach z Niemcami, Czechami i Hiszpanami opowiedzieli nam uczniowie, którzy odwiedzili te kraje w ramach Projektu Comenius, którym opiekują się panie: Iwona Stanowska i Beata Januszkiewicz.

           Na koniec części oficjalnej wysłuchaliśmy informacji o polskich noblistach: Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Stanisławie Reymoncie, Czesławie Miłoszu, Wisławie Szymborskiej, Lechu Wałęsie, a następnie udaliśmy się do klas, gdyż rozpoczęła się część konkursowa. Jury w składzie: p. dyr. Joanna Lenkiewicz, p. dyr. Marek Pągowski p. Bożenna Wiśniewska, p. Małgorzata Dąbrowska, oceniało wystroje klas, informacje o wybranych regionach polski, potrawy tych regionów i stroje.

           O 13.30 zabraliśmy się ponownie w auli, by poznać zwycięzców. Oto oni:

  • I miejsce zajęła klasa Ie
  • II miejsce zajęła klasa Ib
  • III miejsce zajęły klasy: IIa i IIb
           Nagrodami były słodycze, którymi nagrodzeni zostali obdarowani. Na tym zakończył się Dzień Europy - a raczej Polski, bo tym razem poznawaliśmy nasz kraj.

           Święto i wystrój auli przygotowały dla nas panie: Bożenna Wiśniewska, Małgorzata Dąbrowska i Milena Młodawska - Zwierz.

  Dzień Sportu

           Dnia 01.06.2011r., jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Dyrekcja zorganizowała uczniom wiele atrakcji i zabaw, które odbywały się nad skierniewickim zalewem.

           W poszczególnych konkurencjach uczestniczyły i rywalizowały ze sobą wszystkie klasy, gorąco dopingowane przez swoich wychowawców. Szczególnie wiele emocji wzbudził bieg wokół zalewu, w którym nagrodą były indywidualne puchary dla zwycięzców - oraz widowiskowy konkurs gimnastyczny, gdyż uczniowie musieli wykazać się inwencją twórczą, tworząc ciekawe piramidy. Integracji młodzieży służyły również gry zespołowe: siatkówka plażowa, koszykówka i piłka nożna. Natomiast klasy II miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu pierwszej pomocy, przeprowadzonym przez instruktorów WOPR w  Skierniewicach.

           Po zmaganiach sportowych uczniowie wraz z wychowawcami udali się na  lody ufundowane przez ks. dyrektora A. Kostrzewę. Dzień Sportu był więc udaną imprezą, dopisała zarówno słoneczna pogoda, jak i dobry humor, zatem wszyscy wrócili zadowoleni do domów.

  Święto Konstytucji 3 Maja

           29 kwietnia 2011r. odbył się uroczysty apel z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem okolicznościowe przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klas i Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego, pod opieką p. Tomasza Sydora i p. Doroty Górnik.

           Licealiści starali się ciekawie odzwierciedlić wydarzenia z 1791r., ukazując nastroje polskich obywateli tamtych czasów oraz reformatorskie wysiłki patriotów podczas Sejmu Czteroletniego, których zwieńczeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Przekaz został wzmocniony pieśniami wykonanymi przez szkolny chór.

           Dzięki połączeniu elementów historycznych ze współczesnymi widzowie mogli uświadomić sobie wagę zbliżającego się święta, a także ponadczasową wartość ideałów wolności i patriotyzmu.

  Rekolekcje Wielkopostne 18, 19, 20 kwietnia 2011 r.

  Dzień Otwarty Szkoły- 12 marca 2011 r.

  Święto Dobrych Obyczajów - 11 lutego 2011

           W ciągu pierwszego semestru uczniowie Gimnazjum i Liceum zapoznawali się z zasadami dobrego zachowania w najróżniejszych dziedzinach życia codziennego. Finał tych działań i podsumowanie naszej pracy odbyło się podczas imprezy 11 lutego. Przekonaliśmy się, w jakim stopniu uczniowie Klasyka mogą pochwalić się znajomością dobrych manier.

           Finał składał się z szeregu konkurencji, w których klasy mogły się zmierzyć i walczyć o tytuł "arbitra elegantiarum".

           Padały pytania teoretyczne oraz uczniowie rozwiązywali zadania praktyczne. Każda klasa odpowiadała na jedno pytanie oraz wykonywała jedno zadanie z zakresu zasad savoir vivre w wylosowanej we wrześniu dziedzinie. Podczas piątkowych zawodów w Auli szkoły rozegrano cztery konkurencje: 1. pytanie i zadanie z własnej "specjalności", 2. komentarz sceny z filmu - Jak powinni się zachować bohaterowie - jakie popełniono gafy? 3. przedstawienie obyczajów zagranicznych (każda klasa wylosowała państwo i przygotowała krótką prezentację lub scenkę 4. ułożenie hasła promującego dobre maniery. W każdej konkurencji brali udział inni uczniowie z klasy.

           Po rozegraniu wszystkich konkurencji wyłoniono trzy klasy, które zdobyły najwięcej punktów. Były to klasy IIf z Gimnazjum oraz IIA i IIB z Liceum. W ścisłym finale przedstawiciele tych klas odpowiadali na pytanie teoretyczne i rozwiązywali zadanie praktyczne dotyczące dobrych manier. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięską klasę, którą okazała się klasa IIf na drugim miejscu znalazła się drużyna z klasy IIA, a na trzecim z IIB.

           Zwycięska klasa przez następne trzy lata będzie mogła się szczycić tytułem "arbitra elegantiarum". Dodatkowymi nagrodami dla zwycięzców były słodycze fundowane przez nauczycieli Gimnazjum i Liceum. Na koniec imprezy ks. Dyrektor ogłosił konkurs, który trwał będzie przez cały II semestr o zaszczytny tytuł "Mistera lub Miss Elegantiarum", czyli najbardziej kulturalnie zachowującego się ucznia Szkoły, a arbitrami będą wszyscy nauczyciele. Właściciel tytułu ogłoszony zostanie na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

           Impreza pokazała nam wszystkim jak ważne są dobre maniery w życiu każdego człowieka, jak ich posiadanie może nam pomóc w codziennych kontaktach z innymi ludźmi.

  Podsumowanie Konkursu Przyrodniczego dla Szkół Podstawowych

           25 lutego odbyło się w Auli Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach uroczyste podsumowanie Konkursów Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. W Konkursie Przyrodniczym, który odbył się 5 lutego wzięło udział 123 uczniów klas V i VI z pięciu szkół podstawowych ze Skierniewic. Podczas konkursu uczestnicy rozwiązywali test oraz wypełniali karty pracy na podstawie pokazów z biologii, chemii, geografii oraz fizyki. Doświadczenia przygotowali i przeprowadzili uczniowie Gimnazjum i Liceum Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego.

  Pięciu uczniów zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi za najwyższe wyniki. Są to:

   Patryk Kaniewski z Zespołu Szkół Integracyjnych - zwycięzca w kategorii klas VI
   Jakub Orłowski z Zespołu Szkół Integracyjnych - zwycięzca w kategorii klas V
   Marta Jarczewska z Zespołu Szkół Integracyjnych - zwyciężczyni w kategorii najlepszy wynik testu dla klas VI
   Klaudia Baran ze Szkoły Podstawowej nr 4 - zwyciężczyni w kategorii najlepszy wynik testu dla klasy VI
   Krzysztof Dwużnik z Zespołu Szkół Integracyjnych - zwycięzca w kategorii najlepszy wynik testu dla klasy V
  Oprócz wymienionych wyżej uczniów tytuły laureatów i wyróżnienia uzyskali uczniowie z następujących szkół:

  Zespół Szkół Integracyjnych - 4 laureatów i 2 wyróżnionych.

  Szkoła Podstawowa nr 4 - 4 laureatów i 5 wyróżnionych.

  Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - 2 uczniów

  Podczas podsumowania Konkursu odbyły się pokazy ciekawych doświadczeń chemicznych przygotowane przez uczniów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego.

  Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom Konkursu gratulujemy osiągniętych wyników i zapraszamy w przyszłym roku.  Konkurs Przyrodniczy dla Szkół Podstawowych 5 lutego 2011 r.

  Wigilia szkolna 22 grudnia 2010 r.

           22 grudnia 2010 roku o godz. 19.00 w szkolnej sali gimnastycznej odbyła się jak każdego roku uroczysta Wigilia uświęcona jasełkami w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej pod opieką pań Iwony Kalisiak, Anny Burskiej oraz Beaty Murgrabi, którym towarzyszyły kolędy śpiewane przez chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

           Jasełka przygotowane w tym roku przez dzieci ze Szkoły Podstawowej były wyjątkowe i zostały przez wszystkich uczestników Wigilii przyjęte bardzo ciepło i entuzjastycznie. Barwne postacie, wspaniałe stroje i dekoracja oraz zaangażowanie młodych aktorów, stworzyły wspaniałą atmosferę wprowadzającą nas w klimat tych wyjątkowych świąt - Bożego Narodzenia.

           Na uroczystość przybyli: Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie wszystkich rodzajów szkół Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego, rodzice oraz absolwenci.

           W tym roku wystrój Sali przygotowały do uroczystego wieczoru klasy: Id i Ie gimnazjum, pod czujnym okiem wychowawczyń: pani Aleksandry Cybulskiej i pani Joanny Liwarskiej oraz pani Beaty Szmajdzińskiej, która jak zawsze przygotowała wspaniały wystrój dopełniający to wspaniałe wydarzenie.

           Na zakończenie Ksiądz Biskup złożył wszystkim życzenia i pobłogosławił opłatek, którym później wszyscy się podzieliliśmy, składając sobie serdeczne życzenia.

  Wizyta w Instytucie Goethego.

           w dniu 17.12.2010 r. grupa uczniów gimnazjum i liceum naszej szkoły odwiedziła Instytut Goethego w Warszawie i wzięła udział w ciekawych warsztatach językowych. Dowiedzieliśmy się o działalności Instytutu Goethego w Polsce i na świecie, poznaliśmy wymagania oraz zasady zdawania egzaminów zewnętrznych Fit in Deutsch 2 oraz Start Deutsch 2. Na koniec wzięliśmy udział w ciekawym i bardzo zabawnym quizie dotyczącym znajomości krajów niemieckojęzycznych. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

           Nauka języków obcych jest bardzo istotnym elementem kształcenia współczesnego Europejczyka, otwiera nowe horyzonty i możliwości, pozwala osiągać nowe cele, ułatwia prowadzenie dialogu i współpracy między młodymi ludźmi na całym świecie. Wśród języków obcych język niemiecki zajmuje rolę szczególną. Nie tylko dlatego, że posługuje się nim 100 milionów ludzi w Europie i na świecie. Język niemiecki jest po prostu przepiękny! a w myśl maksymy Johanna Wolfganga Goethego "So viele Sprachen du sprichst, so oft bist du Mensch!"
  Warsztaty krajoznawczo-językowe w Bawarii

           Wyprawa nasza do Bawarii rozpoczęła się 29 listopada o 5 rano. Mimo złych warunków pogodowych dotarliśmy bezpiecznie do Norymbergii. Noc w urokliwym hotelu pozwoliła nam odpocząć po długiej podróży. Następnego dnia już od rana rozpoczęliśmy zwiedzanie przepięknej Norymbergii. Norymberga to miasto Albrechta Durera, wybitnego malarza niemieckiego renesansu, ale również miasto partnerskie polskiego Krakowa. Stąd też z Norymbergą wiąże się nazwisko Wita Stwosza, który podobnie jak w Krakowie pozostawił po sobie wiele rzeźb. W Norymberdze zachwycił nas też jarmark bożonarodzeniowy, na którym mogliśmy skosztować pierników domowej roboty. To miejsce od razu pozwoliło poczuć nam magię świąt. Wieczorem wyruszyliśmy w drogę do Monachium.

           Następnego dnia zobaczyliśmy rodzinny zamek króla Bawarii Ludwika II oraz najpiękniejsze z jego dzieł - zamek Neuschwanstein, którego wizerunek wykorzystał sam Walt Disney. Sam Ludwik II, postać niezwykle ciekawa i tajemnicza jest ulubieńcem Bawarczyków. Zamki, które budował, przyciągają do dziś miliony turystów z całego świata.

           Nieodzownym elementem wycieczki były karty pracy z szeregiem pytań dotyczących kultury, języka i historii Bawarii, na które staraliśmy się gromadzić odpowiedzi podczas całego pobytu.

           W Monachium spędziliśmy dwa noclegi oraz ostatni dzień naszej wycieczki. Pani przewodnik opowiadająca częściowo po niemiecku, częściowo po polsku odkryła przed nami sekrety miasta oraz pokazała miejsca najpiękniejsze. Monachium - stolica Bawarii, miasto z burzliwą historią słynie z niezwykłego klimatu, który tworzą sami Bawarczycy, ludzie radośni, otwarci, życzliwi wobec turystów, a szczególnie wobec Polaków, z którymi ich zdaniem mają wiele podobieństw.

           W czwartkowy wieczór udaliśmy się w drogę powrotną do Skierniewic zabierając ze sobą wspomnienia . Kiedyś jeszcze tam wrócimy!

  Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości

  10 listopada 2010 r. o godzinie 9:50 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Część artystyczna związana była z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, których daty pojawiły się na brzozowych krzyżach, np. rok 1795, 1914 . . . Wiersze i pieśni patriotyczne, które wykonywali uczniowie klas II Gimnazjum, wprowadziły uroczysty nastrój i przypomniały nam o burzliwych i tragicznych dziejach z naszej historii, a także ukazały, jak ważna jest dla nas wolna ojczyzna, za którą ginęli nasi przodkowie. Część artystyczną i prezentację multimedialną przygotowały klasy IId i IIe pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Doroty Klucznik i p. Małgorzaty Łady. Dekorację auli przygotowała klasa IIf pod kierunkiem p. Agnieszki Kuśmierczyk. Pod koniec uroczystości głos zabrał ks. dyrektor Adam Kostrzewa, dziękując wszystkim za udział w apelu, podkreślając zarazem jak ważne we współczesnym świecie są postawa patriotyczna i pamięć o losach Naszej Ojczyzny.
  Święto Patrona Szkoły

           13 października 2010 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły oraz Święto Edukacji Narodowej.

           Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas której homilię wygłosił ojciec Marek Kudach z Zakonu Szkół Pobożnych. Wskazując istotne dokonania ks. St. Konarskiego, uhonorowanego medalem z inskrypcją "Sapere auso", o. Marek definiował prawdziwą mądrość i wskazywał na konieczność dążenia do niej.

           Podczas mszy świętej odbyło się również uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz ślubowanie pierwszoklasistów, symbolizujące wstąpienie najmłodszych uczniów do szkolnej wspólnoty. Podniosły nastrój został dopełniony pięknymi pieśniami wykonanymi przez chór pod batutą p. mgr Marianny Rzeszotarskiej.

           Druga część uroczystości przebiegała w szkolnej auli w swobodniejszej już atmosferze. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli interaktywne przedstawienie, przygotowane przez młodzież z klas III pod opieką wychowawców, w zabawny i ciekawy sposób przybliżające sylwetkę ks. St. Konarskiego.

           Na koniec uczniowie złożyli życzenia swoim pedagogom oraz wręczyli słodkie upominki, dziękując za trud włożony w wychowywanie i nauczanie młodego pokolenia.

  Wybory do Samorządu Gimnazjum

           30.09.2010 r. w Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Zostały one poprzedzone powołaniem ośmioosobowej Szkolnej Komisji Wyborczej składającej się z przedstawicieli poszczególnych klas gimnazjalnych, która była odpowiedzialna za przygotowanie lokalu wyborczego oraz przeprowadzenie samych wyborów.

           Kandydaci zorganizowali kampanie wyborcze, których finałem była debata (27.09.2010 r.). Dała ona poszczególnym osobom możliwość przedstawienia swoich planów, pomysłów oraz możliwych zmian w naszej szkole. Przeprowadzono również trzy sondaże przedwyborcze ukazujące poparcie jakie zdobyli poszczególni kandydaci

           Środa (29.09.2010 r.) była dniem ciszy przedwyborczej, dającej czas na podjęcie decyzji na kogo oddać swój głos.

           Czwartek natomiast był dniem wyborów. Każdy uczeń gimnazjum miał prawo do oddania 3 głosów. Karta Wyborcza była wydawana po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna).

  WYNIKI WYBORÓW
  < DO SUG


  30.09.2010 r.
  118 osób zdecydowało się oddać głos (161 osób miało do tego prawo).
  Odsetek osób, które zagłosowały w poszczególnych klasach:
  I D 85%
  I E 66%
  II D 85%
  II E 78%
  II F 72%
  III D 55%
  III E 81%
  III F 69%
  czyli frekwencja wyniosła 73,3%.
  3 głosy okazały się nieważne.
  WYNIKI I&NBSP; SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU GIMNAZJUM
  Maria Krawczak 88 głosów (25,5%)
  Marcin Łowicki 49 głosów (14,2%)
  Ignacy Wojciechowski 37 głosów (10,7%)

  Nowemu Samorządowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy i spełnienia obietnic wyborczych.  Warsztaty językowe

           W dniach 20 - 25 września 2010 r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty językowe, z gośćmi z trzech różnych krajów, w których uczestniczyły pierwsze klasy Liceum oraz klasa III E Gimnazjum. Warsztaty zorganizowała organizacja studencka AIESEC pod nazwą "Enter Your Future", której celem jest pomoc młodym ludziom w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału.

           Studenci z Chin, Ukrainy i Gruzji uczyli nas w języku angielskim, o podstawach przedsiębiorczości i pomagali budować nam zaufanie w grupie. Zajęcia mijały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Przekonaliśmy się, że nasza znajomość języka angielskiego pozwala nam się porozumieć z młodymi ludźmi z innych krajów świata.

  Wszyscy mamy nadzieję, że to nie ostatni tego typu projekt.
  XXXIII Święto kwiatów Owoców i Warzyw- 18 IX 2010 r.

           Od ponad 30 lat w naszym mieście organizowane jest Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Ta dwudniowa impreza o charakterze naukowo-kulturalno-handlowym, to nie tylko Targi Ogrodniczo-Rolne, ale także wystawy, pokazy i koncerty.

           Tradycyjnie skierniewickie Święto otworzyła parada, w której uczestniczyli uczniowie szkół z terenu miasta i powiatu. Jak co roku reprezentowali nas uczniowie klas pierwszych Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami, panią Aleksandrą Cybulską i panią Emilią Pomarańską. Wspierani byliśmy również przez panią Małgorzatę Ładę, panią Ewelinę Kowalczyk oraz pana Marka Leśniewicza.

           Oficjalnym hasłem naszego występu była "WODA, jako źródło". Prezentując dzieci bawiące się w basenie przeszliśmy ulicami: Rybickiego, Konstytucji 3-go Maja, Senatorską, Prymasowską na Rynek, gdzie czekała na nas słodka Skierlotka, czyli nasza skierniewicka szarlotka.

  Wycieczka integracyjna Sandomierz-Kraków i pielgrzymka klas I gimnazjum do Częstochowy

           13 września o godzinie 7.15 wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę integracyjną do Sandomierza, Krakowa i Częstochowy.

           O  godzinie 12.00 spotkaliśmy się z przewodnikiem, który oprowadził nas po pięknym Sandomierzu. W zbrojowni mogliśmy nie tylko zobaczyć zbroje rycerskie i narzędzia tortur, ale mogliśmy również je dotknąć, przymierzyć i poczuć się jak średniowieczny rycerz. Następnie wspięliśmy się na bramę Opatowską, a tu - przywitała nas chmara komarów. Uciekliśmy, jak szybko się dało. Po zwiedzaniu zabytków, mieliśmy czas wolny, podczas którego delektowaliśmy się lodami i kupowaliśmy pamiątki. o godzinie 15 wyjechaliśmy do pensjonatu Magnolia, na nocleg.

           Po kolacji i chwili odpoczynku uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych. Trochę się poznaliśmy, pośmialiśmy i powyłupialiśmy. Następnie przyszedł czas na  najlepszy moment wycieczki, czyli bieganie po pokojach i szaleństwa we własnym towarzystwie. Zadbaliśmy również o to, aby nasze Panie wychowawczynie się nie wyspały:

           14 września, po śniadaniu, udaliśmy się do Krakowa. Zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu, zobaczyliśmy okno Papieskie i ulubiony kościół Jana Pawła II, w którym znajduje się już zabytkowa ławeczka - to w niej modlił się Ojciec Święty. Nasz przewodnik opowiadał tak interesująco, że z zapartym tchem słuchaliśmy historii najważniejszych miejsc w Krakowie.

           Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. To najbardziej imponujące Orle Gniazdo spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Usytuowany na Górze Janowskiego - najwyższym wzniesieniu Jury (504 m. n.p.m.) - zbudowany z twardego wapienia i dolomitów przetrwał wieki, będąc długo niezdobytą twierdzą piastowskich orłów na Krakowie, a później kolejnych potężnych i znamienitych magnackich rodów. W Ogrodzieńcu.

           O 18.00 wyruszyliśmy do zajazdu "Stary Młyn" na nocleg. Ku naszemu zaskoczeniu, ale i radości, w pokojach były telewizory, co uspokoiło nasze opiekunki. Nareszcie mogły się wyspać. 15 września, po śniadaniu, udaliśmy się do Częstochowy na pielgrzymkę. o godzinie 11.00 uczestniczyliśmy we mszy świętej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Następnie zwiedzaliśmy klasztor, wały, kupowaliśmy pamiątki.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

           Mszą św. o godzinie 9:00, pod przewodnictwem Biskupa Józefa Zawitkowskiego, rozpoczął się uroczyście rok szkolny 2010/2011.

           Msza św., którą współcelebrowali ks. Dyrektor Adam Kostrzewa i ks. Konrad Zawiślak, była dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców pierwszą lekcją Wiary, Patriotyzmu i Wychowania.

           W swojej homilii ks. Biskup nawiązał do wydarzeń, które rozgrywają się wokół krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i wskazał Nam drogę, którą powinniśmy kroczyć na naszej szkolnej drodze do doskonałości i świętości.

           Po zakończeniu Mszy św. Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice przeszli za sztandarem szkolnym do budynku szkoły, gdzie odbyły się pierwsze spotkania z Wychowawcami klas.
  Szczęśliwy numerek

  Designed by
  mega-komp.pl
  Aktualności | Szkoła | Klasy | Osiągnięcia | Strefa ucznia | Kontakt